Annons
 

Stjärnadvokaten om nya sexualbrottsförslaget: ”Allt annat än ett ja är ett nej”

Ett nytt lagförslag för sexualbrott har presenterats. Baaam pratade med stjärnadvokaten Elisabeth Massi Fritz om vad hon tycker om förslaget!

 

 
Annons
 
Annons
 
 

 

Tidigare i veckan presenterade sexualbrottskommittén ett nytt lagförslag om sexuella övergrepp som bland annat innefattar en samtyckeslag, högre straffgräns och att byta namn på ordet ”våldtäkt”.

Baaam pratade med stjärnadvokaten Elisabeth Massi Fritz, som länge har lyft frågan om nolltolerans mot sexuellt våld och argumenterat för höjda straff och en samtyckeslag. Så här tycker hon om det nya förslaget!

Annons

Läs mer: Se när Hillary Clinton äger Trump – med äkta girl power!

Vilka är de viktigaste förändringarna?
– Det nya lagförslaget säger klart och tydligt att sex bara är sex om alla parter är med på det som sker, annars är det ett sexuellt övergrepp. Det krävs inte längre våld, tvång, hot eller att brottsoffret på grund av sömn, drogpåverkan, berusning och allvarlig rädsla inte kan göra motstånd för att sex mot någons vilja ska vara en brottslig gärning. Allt annat än ett fritt givet JA, verbalt eller fysiskt, kommer att vara ett NEJ. Man kommer även att införa ett grovt oaktsamhetsrekvisit, vilket innebär att gärningsmannen kan dömas även om han inte hade avsikt att begå gärningen, men på grund av omständigheter borde ha förstått att den andra personen inte deltog frivilligt.

– Dagens sexualbrottslag kräver våld, misshandel eller hot om brottslig gärning, eller särskild utsatt situation. Det är en fullkomligt förlegad syn. En sexualbrottslagstiftning som bygger på ett frivilligt deltagande värnar om den sexuella och kroppsliga integriteten och kommer ha en normerande effekt på attityder och föreställningar på lång sikt. Till slut kommer alla människor tycka att detta är en självklarhet.

Läs mer Zara Larssons viktiga statement mot Polens sjuka abortlag
10.6094497al

Vilken skillnad skulle det här förslaget göra för mig om jag råkar ut för sexuella övergrepp?
– I dag förväntas man värja sig mot ovälkomna sexuella gärningar såvida man på grund av tidigare nämnda omständigheter inte har kunnat göra det. Med det nya lagförslaget kommer brottsoffret inte förväntas göra något för att avvärja ett sexuellt övergrepp. En gärningsman kommer inte heller längre undslippa straffansvar genom att komma med ursäkter som ”jag trodde hon var vaken”, ”jag trodde hon ville”, ”hon sade inte nej”, ”jag visste inte att hon var under 15 år” och så vidare. Det kommer leda till fler fällande domar.

Varför spelar det roll om vi använder begreppet ”våldtäkt” eller ”sexuella övergrepp”?
– Det råder delade meningar om det, men sexualbrottskommittén anser att ordet ”våldtäkt” har för stark koppling just till användandet av fysiskt våld, något som inte längre kommer att finnas med i lagtexten. Andra anser att ordet våldtäkt bättre återspeglar brottets allvar, och den kränkning som gärningen innebär för brottsoffret.

Läs mer Efter attacken: Här är Gigi Hadids uppmaning till alla tjejer
26.02553509

Är ett ”nej” ett nej om förslaget går igenom?
– Det nya lagförslaget går faktiskt ett steg längre och säger att det inte ens krävs att du säger nej, utan att allt utom ett fritt givet JA är ett NEJ. Är du tyst och inte vågar säga nej eller göra motstånd så är det att betrakta som ett sexuellt övergrepp för du har inte sagt ja. Det är en mycket viktig ändring eftersom de allra flesta våldtäktsoffer upplever någonting som kallas ”frozen fright”, vilket innebär att man blir så rädd att man blir helt oförmögen att röra sig eller göra motstånd.

Vad är ett sexbrott på internet enligt det nya lagförslaget?
– I dag finns ingen tydlig lag som täcker virtuella våldtäkter eller sexuella övergrepp. Med den föreslagna lagen kommer dessa handlingar att kunna täckas upp och det är väldigt viktigt eftersom många unga utsätts för den här typen av sexuella övergrepp, vi kallar dessa övergrepp för grooming.

Läs mer BMW fälls för könsdiskriminerande reklam med Gigi Hadid
10.6094497ak

Kommer vi slippa höra frågor om offrets klädsel om förslaget går igenom?
– Sexualbrottskommittén har tittat på frågan om huruvida man borde förbjuda vissa typer av frågor till målsägande under rättegångar, men kommit fram till att det skulle påverka den tilltalades rätt till en rättvis rättegång. Alltså finns det tyvärr fortfarande risk att man får frågor som man kan uppleva som kränkande.

Vad tycker du om lagförslaget?
– Jag tycker att det i de allra flesta delar är ett mycket bra lagförslag, men jag är kritisk mot att man föreslår att oaktsamhetsrekvisitet bara ska kopplas till de grövre sexualbrotten. Jag tycker att grov oaktsamhet ska vara straffbart när det gäller alla sexualbrott. Jag anser också att de föreslagna straffskärpningarna inte räcker, utan att minimistraffen bör höjas liksom maxstraffet som blir tio år för grova sexuella övergrepp.

Läs mer Se klädmärket som visar samma outfit på olika kroppar
10.6094497s

Hur kommer det sig att du är så engagerad i kvinnors rättigheter och jämställdhet?
– De rättigheter som svenska kvinnor åtnjuter i dag får vi inte ta för givet. Utan över 100 års kvinnokamp så hade vi troligen varken infört rösträtt för kvinnor, eller kriminaliserat våldtäkt inom äktenskapet i Sverige. Man får ingenting gratis, och vi har fortfarande en bra bit kvar tills vi lever i ett jämställt samhälle.

Om Elisabeth Massi Fritz:
#Elisabeth driver sin egen byrå som är specialiserad på att företräda brottsoffer.
#För att förena alla i kampen mot sexuellt våld har hon tagit fram ett armband med texten ”Sluta tafsa”. ”Det är en påminnelse om någonting som borde vara en självklarhet: din kropp är din och ingen annan har rätt att göra någonting med den mot din vilja” säger Elisabeth till Baaam om armbandet.
#Följ Elisabeth på Instagram!

Läs mer
Bianca Ingrosso: ”Jag kunde inte äta en morot utan att vilja spy”
Därför är det farligt att googla Zara Larsson och Amy Schumer
Då har Ocean’s 8 premiär – med enbart kvinnliga huvudroller

Bildkälla IBL, Advokatfritz