6 tecken på höstdepression – och hur du behandlar det

6 tecken på höstdepression – och hur du behandlar det

Känner du dig ständigt trött och nedstämd? Det kan vara ett tecken på höstdepression. Baaam listar symptomen du bör hålla kolla på och behandlingarna som hjälper.

Läs mer: Forskare har hittat samband mellan akne och depression

Höstdepression, som också kallas årstidsbunden depression, innebär att du får depressiva symptom i samband med att årstiderna och vädret skiftar. Det är som vanligast under hösten och vintern då det är som mörkast i Sverige, men kan också förekomma under våren och sommaren.

Varför vi drabbas av höstdepression är enligt Vårdguiden inte helt klarlagt, men det kan ha att göra med växlingarna mellan ljus och mörker. Problemen existerar knappt runt ekvatorn men blir vanligare ju längre norr- eller söderut man kommer i världen där dygnet växlar mer i längd mellan årstiderna.

En teori är att hormonet melatonin har ett finger med i spelet, ett ämne som styr vår dagsrytm. Substansen serotonin har ofta en stor roll vid alla depressioner, och enligt Vårdguiden kan saker som ärftlighet och levnadsvanor kan också spela in.


6 tecken på höstdepression

Du sover mer

Ett vanligt symptom vid höstdepression är att du sover mer än vanligt, men du känner dig ändå extremt trött.

Ditt sötsug ökar

Det finns ett samband mellan höstdepression och ett ökat sug efter kolhydrater och sötsaker, och det är vanligt att du går upp i vikt.

Du har svårt att koncentrera dig

Du har svårt att behålla fokus och koncentrera dig på jobbet eller skolan och tankarna svävar lätt i väg.

Du känner dig nedstämd

Alla kan ha en dålig dag eller vecka, men en längre och generell känsla av nedstämdhet och hopplöshet är ett tecken att ta på allvar.

Du har svårt att känna glädje

Känner du dig likgiltig inför saker som du vanligen älskar? Det, ihop med de andra symptomen, kan vara ett tecken på höstdepression.

Du har nedsatt immunförsvar

Enligt Psykologiguiden har många personer som drabbas av höstdepression vittnat om att de också har nedsatt immunförsvar. Som följd har de lättare att bli sjuka och drabbas av infektioner.

Läs även: Hantera din stress med A-metoden

För att förebygga eller minska besvären av höstdepression ska du vistas i dagsljus och solljus så mycket som möjligt, skriver Vårdguiden. Skippa solglasögonen för att kunna tillgodogöra dig ljuset. Att träna är också ett bra sätt att förebygga och minska besvär, se till att du få tillräckligt med motion.

Likt alla former av depression kan höstdepression ibland behandlas med antidepressiva läkemedel och terapi. Ljusbehandling kan också vara en effektiv behandling. Det forskas om huruvida metoden är effektiv eller inte, men det är ännu inte vetenskapligt säkerställt.

Om du känner igen dig och har upplevt de här symptomen under minst två veckor bör du kontakta en vårdcentral eller ringa 1177 för rådgivning. Om du har tankar på att ta ditt liv eller är oroad för någon annan ska du söka vård direkt, kontakta 112 eller psykiatrisk mottagning.

Källa: 1177.se, Psykologiguiden.se

Foto: IBL