Allt fler får vestibulit – men kunskapen i vården är dålig

Allt fler får vestibulit – men kunskapen i vården är dålig

En ny kartläggning från Socialstyrelsen visar att allt fler behandlas för vestibulit.

Läs också: PMS? Här är fem enkla KBT-övningar som hjälper

Vestibulit är en sjukdom som innebär att man får ont i slemhinnan vid slidöppningen vid beröring. Det kan leda till kraftig smärta vid till exempel sex och påverka livskvaliteten negativt.

Socialstyrelsen har gjort en kartläggning av hur vården för vestibulit ser ut och hur många som får diagnosen. Kartläggningen visar att antalet som får vestibulit diagnostiserat har ökat men att det saknas kunskap och kännedom både hos vården och patienterna.

– Flera patienter har i intervjuer påtalat att de trots många vårdbesök fått felaktiga diagnoser och felaktig behandling. Patienter upplever att de inte blir trodda när de kontaktar vården eller att deras smärta normaliseras. Flera beskriver det som en stigmatiserande sjukdom eftersom den rör tabubelagda frågor kring kvinnlig sexualitet och det händer att patienter upplever att deras sexvanor lastas för att sjukdomen uppkommit, säger Hanna Mühlrad, utredare vid Socialstyrelsen.


Läs också: Sveriges endometriosvård har stora brister – får kritik internationellt

Antalet som får vestibulitdiagnoser har fördubblats mellan 2006-2016. Men det är svårt att säga om det är fler som lider av vestibulit eller om det beror på att fler söker vård och att rapporteringen från vården är bättre. Det finns heller inte någon enhetlig diagnossättning för sjukdomen, utöver vestibulit används diagnoserna samlagssmärta och vaginism. Om alla de termerna räknas in vårdades omkring 54 000 kvinnor mellan 15-44 år för sjukdomen 2001-2016 – men mörkertalet är stort och det dåliga kunskapsläget kan ge en underrapportering.

– Kartläggningen visar tydligt att tillgången till vård för vestibulit behöver förbättras och att det behövs mer kunskap om diagnostisering och behandling, säger Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen.

Läs också: Anna, 33, blev frisk från vestibulit: ”Mitt sexliv började vid 30”


Detta är vestibulit

– Vestibulit, också kallat lokaliserad provocerad vulvodyni, är en smärtsjukdom som innebär en intensiv smärta i slidöppningen.

– Orsakerna till vestibulit är till stora delar okända.

– Vestibulit innebär risk för samsjuklighet till exempel med andra smärtsjukdomar, psykisk ohälsa och återkommande svampinfektioner samt kan ha en negativ inverkan på fertilitet och öka risken för allvarliga bristningar vid förlossning.

– Vården vid vestibulit kan bestå av smärtbehandling av slemhinnan, rehabilitering av bäckenbottenmuskulaturen och psykosexuellt omhändertagande.

Läs också: My drabbades av vestibulit: ”Sex gjorde bara ont”

Källa: Socialstyrelsen
Foto: IBL