Antalet tonårsaborter minskar – och tidiga aborter ökar

Allt färre tonåringar gör abort. Samtidigt görs aborter oftare tidigt i graviditeten. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

I Sverige gjordes under 2016 drygt 38 000 aborter, det visar ny statistik från Socialstyrelsen. I snitt görs det 20,8 aborter per tusen kvinnor i åldrarna 15-44 år, den siffran är i nivå med hur det sett ut de senaste tio åren.

Läs också: Hur stark är aborträtten i Sverige? Det här säger politikerna


Däremot visar statistiken att allt fler aborter görs tidigt i graviditeten.

– 2016 gjordes 53 procent av alla aborter före vecka 7, att jämföras med 51 procent 2015. Det är också en fördubbling jämfört med 2006, säger Maria Öman, utredare på Socialstyrelsen.

Hela 94 procent av aborterna gjordes före vecka 12.

– Förklaringar till att fler aborter görs tidigt i graviditeten kan vara mer utvecklad ultraljudsteknik, som gör att man kan bekräfta graviditeter tidigare, och införandet av nya metoder för medicinsk abort, säger Karin Gottvall, sakkunnig inom området reproduktiv hälsa.

Missa inte: Paula Bieler (SD): Svenska kvinnor ser abort som preventivmedel


Förut har flest aborter gjorts av kvinnor i åldrarna 20 till 24 år – men den gruppen har minskat och nu ökar istället aborter för de mellan 25 och 29 år. Dock ligger fortfarande aborterna på en låg nivå.

– Under 2016 gjordes knappt 30 aborter per 1000 kvinnor i båda de åldersgrupperna, säger Maria Öman.

Dessutom fortsätter antalet tonårsaborter att minska. 2016 gjordes 13,4 aborter per 1000 kvinnor i åldrarna 15–19 år. Det är nästan en halvering jämfört med för tio år sedan.

– Minskningen kan bero på mer utvecklade preventivmedelsmetoder. Även subventionerade kostnader för preventivmedel kan ha bidragit, säger Karin Gottvall.

Läs också: Johannas abort blev en dokumentär: Vi måste prata om abort

Foto: IBL