Är du högkänslig? Svarar du ja på fler än 12 av de här frågorna så vet du

Är du högkänslig? Svarar du ja på fler än 12 av de här frågorna så vet du

Är du extra känslig i jämförelse med andra? Kanske är du en HSP, en "highly sensitive person". Läs mer om begreppet och testa dig själv.

Av: Alexandra Glahns

Får du ofta höra kommentarer som ”Men du är ju så himla känslig”? Om du upplever dig själv som känslig, har lätt till tårar, känner utmattad efter att ha matats med många intryck och är extra försiktig i nya miljöer, då kanske du är en HSP, alltså en högkänslig person. Det är inte en sjukdom eller en diagnos, utan ett vanligt, medfött personlighetsdrag.


HSP är en förkortning av ”highly sensitive person”. Begreppet myntades på 1990-talet av den amerikanska forskaren och psykoterapeuten Elaine N. Aron, som bland annat är verksam vid Stony Brook University i New York.

Yolanda Hedberg, forskare och ansvarig för forskningsbevakning för Sveriges förening för högkänsliga (SFH), menar att cirka 15-20 procent av befolkningen är högkänsliga och att det är en medfödd egenskap.


Vad innebär det att vara hsp?

– Det innebär att man bearbetar sinnesintryck, tankar och känslor på ett djupare sätt än resten av befolkningen. Forskning menar att högkänsliga personer har känsligare nervsystem och att det leder till en viss överlevnadsstrategi. Strategin yttrar sig genom att personen hellre inledningsvis utforskar sin omgivning genom observation än att omedelbart röra sig i den. Personen kan därför uppfattas som försiktig, tystlåten och blyg. Men blyghet är ett inlärt beteende, inte ett medfött. I själva verket är 30 procent av de högkänsliga personerna också extroverta, alltså utåtriktade, så känslighet behöver inte vara förknippad med en i övrigt introvert personlighet.

Finns det fördelar med att vara högkänslig?

– Ja, absolut. Mycket bra analysförmåga, mycket bra förmåga att läsa av andras känslor, mycket bra förmåga till kreativitet och associativt tänkande är några av flera exempel.

Testa dig själv – är du högkänslig?

Svara ja eller nej på följande frågor.

* Jag lägger märke till detaljer i min omgivning

* Hur andra människor mår påverkar mig

* Jag är känslig för smärta

* När det händer mycket omkring mig känner jag för att dra mig undan för att få vara ifred och vila

* Jag är känslig för koffein

* Jag blir lätt överväldigad av skarpt ljus, starka dofter och sirener i närheten

* Jag har ett rikt inre liv

* Oljud får mig att må dåligt

* Konst och musik berör mig djupt

* Jag är en ansvarsfull person

* Jag blir lätt förskräckt och hoppar ofta till

* Jag blir nervös när jag ska göra många saker på kort tid

* Jag blir irriterad när jag ska göra många saker samtidigt

* Jag anstränger mig för att inte begå misstag eller glömma saker

* Jag undviker gärna våldsamma filmer och tv-program

* Jag blir uppjagad när för mycket försiggår runt omkring mig

* Jag reagerar starkt på hungerkänslor och det påverkar mitt humör

* Jag gillar inte förändringar i mitt liv

* Jag uppskattar dofter, smakar, ljud och konstverk

* Jag lägger stor vikt vid att undvika situationer som gör mig upprörd

* När jag måste tävla mot någon under iakttagande blir jag nervös och osäker och presterar sämre än vad jag annars skulle ha gjort

* Som barn betraktades jag som känslig eller blyg

Vad fick du för resultat?

Om du svarat ja på 12 eller fler frågor är du förmodligen högkänslig.


Yolandas tips till dig som är högkänslig

Acceptera dig själv som du är

Uppskatta de bra sidorna. Informera din omgivning, anpassa din miljö, sök rätt utbildning och jobb.

Våga vara du

Visa dina känslor och tankar som de är, det hjälper och förebygger en hel del problem.

Högkänsliga genom går oftare livskriser, men de är också bättre på att klara av motgångar och att utvecklas på köpet.


Test, källa och copyright: From The Highly Sensitive Person. Copyright © 1996, 1998 by Elaine N. Aron All rights reserved.

Foto: IBL