Nya tidsplanen: Då får du ta covid 19-vaccinet – region för region

Nya tidsplanen: Då får du ta covid 19-vaccinet – region för region

Nu har många av regionerna uppdaterat sina tidsplaner för de olika faserna i covid 19-vaccineringen. Här är de senaste datumen.
7 frågor och svar om coronavaccinet
Slå på ljud

Redan i julas fick de första svenskarna sina vaccinationssprutor mot covid-19 och i skrivande stund har fler än 450 000 personer blivit vaccinerade mot det nya coronaviruset i Sverige.

I fas 1 av vaccinationerna har personer på särskilda boenden, de som har hemsjukvård eller hemtjänst – samt de som bor ihop med någon som har det – och prioriterad personal inom vård och omsorg varit först ut.

Snart inleds andra fasen

I fas 2 ska alla över 65 år, samt personer över 18 år som får insatser enligt LSS eller har personlig assistans, vaccineras. Målet var inledningsvis att dessa vaccinationer skulle genomföras under februari 2021, men på grund av försenade leveranser har den ursprungliga tidsplanen inte kunnat hållas.

Till denna fas räknas också personer som arbetar nära patienter, samt de som genomgått benmärgs- eller organtransplantationer eller bor ihop med någon som gjort det och de som får behandling med dialys eller bor ihop med någon i den kategorin.

Preliminär tidsplan för vaccinationer

Nu har de flesta regioner dock släppt en ny, preliminär tidsplan för vaccineringen mot covid-19 på 1177.se. I denna framgår såväl när vaccinationerna för respektive fas planeras att genomföras, samt var du får dina vaccinationssprutor. De nya datumen skiljer sig åt beroende på vilken region du bor i.

Samtliga regioner är igång med första fasen av vaccineringen och de flesta förväntar sig att inom kort kunna påbörja fas 2.

Fas 3 inkluderar personer 60-64 år, de som har svårt att följa smittskyddsråden (t ex demensjuka) och de över 18 år som har större risk att bli allvarligt sjuka. Det kan t ex röra sig om hjärt-kärlsjuka, diabetiker och personer med Downs syndrom.

Fas 4 består av alla över 18 år som inte tillhör någon av de tidigare faserna, det vill säga de som inte har ökat risk att bli allvarligt sjuka.

Här är de nya, preliminära datumen då vaccinationerna börjar – region för region

Region Stockholm
Fas 2: mitten av mars
Fas 3: april
Fas 4: april/maj

Region Uppsala
Fas 2: mars-april
Fas 3: slutet av mars-april
Fas 4: april-juni

Region Sörmland
Information saknas

Region Östergötland
Fas 2: slutet av februari
Fas 3: slutet av mars
Fas 4: slutet av april

Region Jönköpings län
Fas 2: början av mars
Fas 3: mars-april
Fas 4: april-juni

Region Kronoberg
Fas 2: februari
Fas 3: februari-mars
Fas 4: april-maj

Region Gotland
Fas 2: pågår nu
Fas 3: senast 30 april
Fas 4: senast 30 juni

Region Kalmar län
Fas 2: början av mars
Fas 3: information saknas
Fas 4: information saknas

Region Blekinge
Fas 2: mars
Fas 3: april
Fas 4: april-maj

Region Skåne

Fas 2: mitten av mars-april
Fas 3: april
Fas 4: maj

Region Halland
Fas 2: v. 7-17
Fas 3: v. 14-19
Fas 4: v. 17-28

Västra Götalandsregionen
Fas 2: mitten av februari
Fas 3: information saknas
Fas 4: maj

Region Värmland
Fas 2: 17 februari
Fas 3: information saknas
Fas 4: andra kvartalet 2021

Region Örebro län
Fas 2: 15 februari- mars
Fas 3: mitten av mars-april
Fas 4: maj

Region Västmanland
Information saknas

Region Dalarna
Fas 2: februari-april
Fas 3: april-maj
Fas 4: maj-juli

Region Gävleborg
Information saknas

Region Västernorrland
Fas 2: mars-maj
Fas 3: maj-juni
Fas 4: maj-juni

Region Jämtland-Härjedalen
Information saknas

Region Västerbotten
Fas 2: februari-maj
Fas 3: mars-juni
Fas 4: april-juni

Region Norrbotten
Fas 2: februari
Fas 3: mars
Fas 4: aprilTidsplanen är som sagt preliminär och datumen kan komma att ändras igen, beroende på vaccintillgången. På 1177.se kan du hitta den mest aktuella information om just din region.

Foto: TT

Relaterade artiklar
Här är de 4 vanligaste symtomen på covid-19 och ordningen de dyker upp i
Nya corona-restriktioner – så påverkar de din vardag
Professorn: ”Då kan du (äntligen!) resa utomlands igen”