Därför är du alltid försenad – och så lär du dig komma i tid

Vissa är alltid försenade, kanske är du en sådan person. Men nu visar forskning att det finns en biologisk förklaring – och bäst av allt, det går att fixa.

Av: Trine Solberg för kk.no

Har du en vän som aldrig dyker upp när hen ska? Som alltid kommer fram ett bra tag efter att du har ringt och undrat vart hen tagit vägen? Eller en kollega får hela avdelningen att skjuta upp morgonmötet eftersom denne är försenad? Eller är det kanske dig som alla väntar på?

Det finns de som alltid kommer försent och det finns många teorier om vad som kan vara orsaken till det. Cecilie Thunem-Saanum håller i klasser och föreläsningar om tid och har skrivit boken ”Tid till allt”. Hon berättar bland annat om den amerikanske forskaren Jeff Conte som har kopplat kroniskt försenade människor till personlighetstyper.


Medan personlighetstyp A har bra koll på tiden och kommer i tid är personlighetstyp B mer avslappnad och dålig på att beräkna tid. Han har också sett att när personer med personlighetstyp B ska räkna till en minut utan att titta på klockan har den ofta överskridit 70 sekunder. A-personernas minuter varar istället i 58 sekunder.

– Vi är ofta tidoptimister, vi tror att saker tar mindre tid än de gör, säger Cecilie Thunem-Saanum.

Medan vissa är ganska bra på att beräkna tiden är många av oss dåliga på det. Och de som är sämst på att uppskatta tid kommer sannolikt också vara de som blir försenade.


Janne Grønli är sömnforskare och forskargruppledare på Bergen Stress and Sleep Group vid universitetet i Bergen. Om du är en B-person vet du förmodligen hur det känns att komma försent på morgonen. Och det faktum att du är en mer flitig användare av snooze-knappen än andra kan faktiskt ha en biologisk orsak.

– När vi pratar om den biologiska klockan pratar vi om en inre klocka som vi alla är födda med. Vår huvudsakliga klocka sitter i hjärnan, förklarar Janne.

Denna inre klocka skickar meddelanden till resten av kroppen och håller alla celler uppdaterade om tiden. Det hjälper oss att komma ur sängen på morgonen och i säng på kvällen. Den klockan är dock inte likadan hos alla.

– Allas klocka går inte likadant. Vissa har en inre 24-timmars rytm och vissa har en inre rytm som närmar sig 25-26 timmar.

De med klockorna som tar 26 timmar, B-personerna, har svårare att gå och lägga sig på kvällen och komma upp tidigt på morgonen eftersom deras biologiska dag inte överensstämmer med dygnet som jorden har. Eftersom deras dygn är har fler än 24 timmar måste klockan återställas varje morgon, något den gör med hjälp av ljuset som berättar för vår inre klocka att det är morgon.


Om du har svårt att komma till jobbet i tid kan du alltså lägga en del av skulden på din inre klocka. Är du däremot sen till lunchen, sen till förskolan och sen till kvällsaktivitenten är dock anledningen en annan, menar Janne.

– Att vara sen till möten på eftermiddagen är sällan relaterad till en långsam biologisk klocka.

Ofta finns det andra orsaker till det. Det är dock så att vissa har en inre klocka på upp till 50 timmar – det är dock mycket sällsynt. Och om klockan inte fungerar tillräckligt bra kan den också tas över av andra kroppsrytmer.

– Om du har ett välfungerande internt urverk kan du hantera 24-timmarsrytmen, även om den varierar något. Men eftersom ljus påverkar vår inre klocka bör du undvika för mycket starkt ljus på kvällen och istället se till att få mycket ljus på morgonen.


Så börjar du att komma i tid

Ha en buffert. När du beräknar att det tar 10 minuter att gå hemifrån till jobbet är det vanligtvis så lång tid det tar om alla trafikljus lyser grönt, om du inte behöver hämta upp en kaffe på vägen och om du inte träffar några kollegor i entrén. I praktiken tar vägen rätt mycket längre tid än så. Så lägg på en buffert på alla tider.

Lägg till lite extra tid. Boka alltid in saker i kalendern med lite mer tid än du egentligen tror att de tar. Om du har ett lunchmöte 11-12 så säg till kollegorna att du är upptagen till minst kvart över tolv.

Hantera distraktioner. Det är okej att säga att du inte kan ta ett samtal precis nu eller att hoppa att svara på ett mejl eftersom du inte hinner.

Fråga dig hur det påverkar andra. Tänk efter: är dina vänner verkligen okej med att du är sen jämt? Är det schysst mot dem?

Foto: IBL