gravid

Depression minskar chansen att bli gravid

Depression och ångest är ingenting ovanligt, tvärtom. Statistik visar dessutom att kvinnor löper dubbelt så hög risk som män att drabbas av depression. Behandling av depression med antidepressiva medel har ökat både i allmänhet och bland kvinnor i barnafödande ålder de senaste årtiondena. Trots det vet vi relativt lite om dessa mediciners effekt på fertiliteten.

Läs mer: 10 sätt att öka dina chanser att bli gravid

Den nya studien om presenterades idag inkluderar mer än 23 000 kvinnor och är den största hittills som utvärderar kopplingen mellan depression och resultatet av vitrofertilisering, eller IVF som det ofta kallas.

– Vi fann att kvinnor som genomgick sin första IVF-behandling och som antingen hade diagnosticerats med depression eller ångest eller hade fått ett antidepressivt läkemedel utskrivet hade lite färre graviditeter och levande födslar jämfört med kvinnor som inte hade dessa tillstånd eller tog antidepressiva innan de började sin IVF-behandling. En viktig sak som vi fann var att kvinnor som hade en diagnos men som inte fått antidepressiva läkemedel utskrivet hade ännu lägre chans att bli gravida eller föda ett levande barn, säger förstaförfattaren Carolyn Cesta, doktorand vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik.

En annan slutsats som dras i samband med publiceringen av studien är betydligt mer konkret.

– Sammantaget tyder resultaten på att depression- och ångestdiagnoser kan vara den underliggande faktorn som leder till färre graviditeter och levande födslar hos dessa kvinnor, säger Anastasia Nyman Iliadou, docent vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik.

Fynden publiceras i den amerikanska tidskriften Fertility & Sterility.
Läs mer:
5 erogena zoner som kommer att förvåna dig


Så många blir gravida av misstag i SverigeForskning visar: Du blir inte lycklig av att skaffa barn