En av sju stannar i relation på grund av ekonomi

En av sju stannar i en relation – av ekonomiska skäl

Kärleken eller pengarna? Enligt en ny studie stannar många kvar i en relation på grund av ekonomiska skäl.

Skulle du stanna kvar i en dålig relation för att du inte har råd att lämna den? En ny studie visar att det tyvärr är en verklighet för många svenskar.


Undersökningen som baseras på den årliga europeiska konsumentrapporten European Consumer Payment Report 2018 där 24 398 européer svarat på frågor om sin hushållsekonomi, av dem var 1 011 svenskar. Och i studien framkommer att 14 procent av svenskarna har behövt stanna i en relation av ekonomiska skäl. Var nionde, 11 procent, svarar att pengar har varit själva orsaken till att relationen tagit slut.

– Det är lätt hänt att då och då bli oense om ekonomin, men det finns knep för att undvika att plånboksfrågor tar överhanden. Att följa en månadsbudget och anpassa kostnader efter den individuella inkomsten kan vara en bra början, säger Fredrik Backman, vd Intrum Sverige


Om man dock ser till de olika länderna i undersökningen så var svenskar till de européer som i störst utsträckning kan lämna relationen om kärleken tar slut. I till exempel Frankrike stannar nästan en fjärdedel i sin relation för att de inte har råd att bryta upp.

– Det är glädjande att se att de flesta svenskar inte behöver låta ekonomin styra i valet av partner. En långvarig högkonjunktur och en förhållandevis jämställd arbetsmarknad kan vara några förklaringar till att svenskar hör till de européer som i störst utsträckning kan separera pengar och kärlek, säger Fredrik Backman.


Här avslutar man flest relationer på grund av pengabråk:

Grekland (25 procent)

Spanien (20 procent)

Storbritannien (20 procent)

Lägst andel som gjort slut på grund av ekonomin:

Estland (7 procent)

Tjeckien (9 procent)

Danmark (10 procent)

Här stannar flest kvar i relationer gå grund av ekonomiska skäl:

Frankrike (23 procent)

Spanien (21 procent)

Storbritannien (19 procent)

Minst benägna att stanna i en relation på grund av ekonomi:

Estland (8 procent)

Tjeckien (10 procent)

Litauen (11 procent)


Om Intrum European Consumer Payment Report 2018

Totalt medverkade 24 398 respondenter i åldrarna 18-65 från 24 europeiska länder. 1 011 av dem var från Sverige. Undersökningen genomfördes under september månad 2018 och innehöll frågor om hushållens ekonomi.

Foto: IBL