Forskning visar: Lycka förlänger livet

Forskning visar att människor som upplever att de är glada och nöjda lever längre. Men vad är egentligen lycka? Och betyder det här att vi kan påverka vår livslängd genom att försöka bli lite gladare?

Läs mer: Nej, du måste inte stretcha efter träningen – experten ger svar

Ett gott skratt förlänger livet, sägs det. Och det verkar stämma. I en ny studie, som publicerats i British Medical Journal, svarade drygt 9 000 personer på olika frågor vid tre tillfällen med två års mellanrum. Frågorna handlade bland annat om tillfredsställelse med det man gjorde just nu och om man kunde se tillbaka på livet med glädje.

Upplevelsen av livsglädje stack ut och gjorde skillnad för livslängden. Människor som uppgav att de var glada och nöjda visade sig leva längre och resultatet var detsamma även när forskare tog hänsyn till livsstilsfaktorer, inkomst och utbildningsnivå.


AnnaCarin Magnusson, psykolog med egen praktik i Stockholm, bekräftar sambandet.

– Det har gjorts flera studier som visar att det finns en koppling mellan lycka och ett längre liv.

– Att veta vem som är lycklig är dock svårt. Men om man, som i dessa studier, frågar människor vid några slumpvist valda tillfällen så sannolikt att lyckliga personer oftare svarar att de är glada och nöjda med sina liv, förklarar AnnaCarin Magnusson.


AnnaCarin berättar att man funnit att människor som uppgett att de är glada och nöjda med sina liv lever ungefär 20 procent längre. Så betyder det att vi kan förlänga våra liv genom att hitta på roliga saker och försöka bli lite gladare, typ?

– Ingen forskning har kunnat visa att det förhåller sig så. Men man har inte heller kunnat utesluta en sådan koppling, vilket ju talar för att det finns en chans. Det skadar ju inte att testa, genom att till exempel välja att acceptera dina tillkortakommanden och sorger och försöka känna dig nöjd med dig själv och din tillvaro som den är, menar AnnaCarin.

För du kanske inte har ditt drömjobb, du kanske inte upplever att “allt är möjligt” just nu. Det är okej. Du kan vara lycklig ändå.

Foto: IBL/Shutterstock