Har du svårt att gå upp eller ner i vikt? Det här kan vara förklaringen

Har du svårt att gå upp eller ner i vikt? Det här kan vara förklaringen

Kan din kompis äta vad som helst utan att gå upp i vikt medan du får kämpa för varje kilo du vill tappa? Setpoint-teorin – att varje kropp har en sorts trivselvikt – kan vara förklaringen.

Av: Daniel Larsson

Har du efter dina olika viktnedgångar alltid landat någonstans kring din ursprungliga vikt igen? Att vi kan förändra hur mycket vi väger åt det ena eller andra hållet känner du till. Men du och jag har inte samma förutsättningar och vi kommer troligtvis därför att behöva jobba olika hårt för att uppnå samma resultat.

En anledning till det här är genetiska komponenter, där begreppet setpoint är intressant. Idén går ut på att vi har en slags medfödd trivselvikt. En vikt som kroppen strävar efter att hålla, där hela hormonsystemet är inblandat för att styra vikten genom reglering av aptit och energiförbrukning.

– Setpoint är en teori som säger att kroppsvikten är reglerad, som inomhustemperaturen med en termostat, eller hastigheten i en bil med farthållare. Ökar farten eller temperaturen så minskas effekten i motorn eller värmepannan. På så sätt regleras kroppsvikten alltid till ett förutbestämt värde, förklarar Ola Wallengren, doktor vid sektionen för endokrinologi, diabetologi och metabolism på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Kroppen vill hålla samma vikt. Hur det här med setpoint tros fungera är väldigt invecklat eftersom hela hormonsystemet är inblandat. Men främst tror man att det handlar om reglering av aptit och energiomsättning via hormonet leptin. Leptin är ett mättnadshormon som även påverkar energiförbrukningen. Hormonet bildas i fettväven, i proportion till mängden fettmassa.

Missa inte! Jessica Almenäs nya superpass för synliga muskler


Högre fettmassa och energiförråd innebär högre halter leptin och en större mättnad. Om du äter för mycket och ökar din fettmassa, ökar halterna leptin och mättnaden och energiförbrukningen ökar. Det här gör att du äter mindre och förbrukar mer, vilket förhoppningsvis gör att du går ner i vikt igen. Om energiintaget minskar och fettförråden krymper, minskar leptinhalterna och du blir mindre mätt och energiförbrukningen minskar. Det leder då till att du har lättare att äta mer och gå upp i fettmassa igen.

– Det här är ett exempel på hur storleken på energiintaget regleras via storleken på fettförråden. Det finns flera sådana här system som delvis är överlappande och som reglerar kroppsvikten via hunger, mättnad eller energiförbrukning säger Ola Wallengren.

Flera olika faktorer påverkar. Det här systemet borde alltså skydda dig från att äta dig överviktig, men det kan också försvåra en viktnedgång. Setpoint kan med andra ord kallas för kroppens inre motstånd till viktförändring.

– Men setpoint är egentligen ett begrepp vi mer och mer börjar gå ifrån, säger Anki Sundin, näringsfysiolog med magisterexamen.

– Begreppet settling point är betydligt mer intressant, menar hon.

Settling point-teorin utgår från att kroppsvikten är ett resultat av flera olika system som var för sig reglerar en eller en del av någon komponent som påverkar hur mycket du väger, utan att det egentligen finns en förutbestämd vikt. Det kan innefatta system som påverkar fettmassa, kroppsstorlek, fysisk aktivitet med mera. Många av de här systemen arbetar med eller mot varandra, så när ett system reagerar så påverkar det ofta ett annat system i en komplex dynamik.

Kroppsvikten blir då summan, eller mer specifikt jämviktsläget, som uppstår när du med dina genetiska förutsättningar vistas i en specifik miljö. Med miljö menas till exempel tillgången på olika sorters mat och möjligheterna till fysisk aktivitet.

– Settling point-teorin är därför en mer komplett och rättvisande bild av hur regleringen av kroppsvikten sker i verkligheten, säger Ola Wallengren.


Hur kan du förändra kroppens vikttermostat? Vi får nog acceptera att vissa har lättare att hålla sig i form än andra. Somliga får kämpa för att lägga på sig i vikt, andra för att gå ner. Men naturligtvis är det inte omöjligt att förändra sin vikt, det är bara olika lätt eller svårt. Vi kan alltså inte påstå att det är kört, med hänvisning till en högt eller lågt ställd setpoint. Genom att leva hälsosamt och göra de saker vi vet påverkar vikten i en viss riktning, kan vi förändra vår kroppstermostat. Men det gäller att ha ett visst tålamod.

I olika överätningsstudier (där deltagarna får äta långt över sitt energibehov), med snabb och hög viktuppgång har resultaten dessutom visat att deltagarna lång tid efter studien inte gått ner till sin ursprungsvikt. De verkar ha försvårat för sig själva att gå ner till samma vikt och det skulle alltså kunna innebära att de har justerat sin setpoint några kilon uppåt.

Det kan vara bra att ha i åtanke om du tenderar att hoppa på kortsiktiga dieter, eller jojo-banta. Don’t do it.

Foto: IBL/Shutterstock