Kaffe, bananer och 6 andra livsmedel du alltid bör köpa ekologiskt

Kaffe, bananer och 6 andra livsmedel du alltid bör köpa ekologiskt

De flesta av oss vill köpa ekologiskt i så stor utsträckning som möjligt. Tyvärr är de ekologiska varorna ofta dyra och många har inte råd att välja enbart eko. Så hur ska du egentligen prioritera?

Att handla ekologiska varor är naturligtvis bra, men för många är det inte ekonomiskt hållbart att bara välja eko. Genom att efterfrågan på ekologisk mat ökar så jämnas dock prisskillnaden mellan vanliga och ekologiska livsmedel ut, vilket gör ansvarsfullt producerade produkter tillgängliga för fler. Det är förmodligen en utveckling vi bara sett början av.

Om du känner att det är för dyrt att välja enbart eko så är det bra att ha koll på vilka produkter som du inte bör kompromissa med. Baaam Hälsa listar åtta vanliga livsmedel där ditt val bör vara ekologiskt.

 

Kaffe

Kaffe är världens näst största handelsvara, efter olja. På kaffeplantager förekommer många giftiga kemiska bekämpningsmedel, vilka skadar och ibland även dödar djur och människor. Omkring 1000 personer förgiftas akut varje år bara i Costa Rica. Genom att välja ekologiskt kaffe gör du skillnad.

Bananer

Att bananer är besprutade har du säkert hört förut. Du kanske tycker att det tjatas, men faktum är att just bananer är ovanligt hårt besprutade. De bekämpningsmedel som används är både skadliga för miljön och för arbetarna som riskerar allvarliga nervskador av gifterna. Om du inte hittar ekologiska alternativ är det bättre att välja en annan frukt.

Vindruvor

Även vindruvor är hårt besprutade. Vid ett stickprov av en förpackning vindruvor hittade EU spår från 20 olika giftiga bekämpningsmedel. Gifterna går heller inte att sköljas bort. Därför bör du köpa vindruvor, och även russin och vin, ekologiskt.

Äpplen

Vid undersökningar av äpplen har man hittat ämnet karbendazim som anses hormonstörande och cancerframkallande. Uppmaningar om att skölja frukten innan du äter den räcker inte alltid, då ämnet sprids i hela frukten. Ekologiska äpplen saknar de farliga ämnet och smakar dessutom ofta godare.

Mejeriprodukter

På ekologiska gårdar är kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel förbjudna, vilket är en stor anledning till att välja produkter från ekologisk djurhållning. Kemiska bekämpningsmedel kan bland annat påverka näringsbalansen i jorden negativt och konstgödsel är väldigt energikrävande att framställa. Människor och djur riskerar att förgiftas, och vatten och jordar blir förorenade.

På de ekologiska gårdarna måste korna vara ute minst halva dygnet under den ljusa säsongen, vilket innebär att de får leva mer naturliga liv med viktigt bete och flockumgänge. Dessutom bidrar djur på bete till att hålla våra landskap öppna och landsbygden levande.

Kött

Det svenskproducerade köttet får inte miljögodkänt av Världsnaturfonden (WWF) som släppt en köttguide för konsumenter. Orsakerna är brister i miljöhänsyn och djurvälfärd, uppger WWF. Då är ekologiskt, svenskt kött ett betydligt bättre val. Här ställs större krav, både på miljöaspekter och djurens levnadsförhållanden. Grisar som växer upp på ekologiska gårdar får exempelvis vistas utomhus och böka i jorden, vilket är en av deras starkaste drivkrafter, istället för att leva sina liv instängda utan att någonsin se solen.

På ekologiska gårdar äter djuren också närproducerad mat utan gifter, medan djur på icke ekologiska gårdar ofta får besprutat foder, inte sällan importerat från andra sidan jorden.

Potatis

Visste du att potatis är en av de grödor som besprutas mest i Sverige? Gifterna som används sprids vidare i naturen. Konstgödsel bidrar bland annat till övergödning av sjöar och vattendrag.

Kakao

För att odla kakao används näringsrika jordar, vilket leder till att de artrikaste skogarna skövlas. Plantagerna överges efter omkring 25 till 30 år och ersätts av nya plantager på oskövlad mark. Det har gjort att bland annat Brasiliens altanregnskog nästan är borta och marken går i dag inte att odla på. Genom att köpa ekologisk kakao bidrar du till att dyrbar skog inte skövlas.

Läs mer!
Trött på din trista frukost? Här är 5 tips som gör den lyxigare (och nyttigare)

Foto Thinkstock

Källor: Naturskyddsföreningen, WWF