Mår du dåligt? Det kan bero på dina p-piller

Mår du dåligt? Det kan bero på dina p-piller

En ny studie gjord vid Karolinska institutet bevisar det många kvinnor redan vittnat om: de mår dåligt av att äta p-piller.

Läs mer: Har du glömt att ta ditt p-piller? Ingen panik – gör så här

Humörsvängningar, ångest och en ständig trötthet är några av bieffekterna som många kvinnor upplever när de äter p-piller. En ny studie gjord vid Karolinska institutet visar att det vanligaste kombinerade p-pillret i Sverige har en negativ påverkan på kvinnors livskvalitet.

I studien gavs 340 kvinnor i åldrarna 18-35 slumpmässigt tre månaders behandling med antingen verkningslösa placebotabletter eller kombinerade p-piller. De kvinnor som fick p-piller bedömde sin livskvalitet som betydligt lägre än de kvinnor som fick placebo. Dels så påverkades den generella livskvaliteten negativt men även mer specifika saker som humör och välmående, självkontroll och energinivå. Forskarna såg däremot ingen signifikant ökning av depressiva symptom.


– Detta skulle i vissa fall kunna vara en bidragande orsak till låg följsamhet och oregelbunden användning av p-piller. Denna möjliga försämring av livskvalitet bör uppmärksammas och beaktas i samband med förskrivning av p-piller och vid val av preventivmetod, säger Niklas Zethraeus, en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

De p-piller som användes i studien är det kombinerade p-piller som man i Sverige rekommenderar i första hand. Däremot menar forskarna att resultatet inte kan generaliseras till andra sorters kombinerade p-piller.

Och även om man i den här studien inte kunde se någon ökning av depressiva symptom så visade en dansk studie från förra året att kvinnor som äter p-piller har en ökad risk att drabbas av depression.

Foto: IBL