Ny forskning visar: Rädslan för p-piller ökar bland kvinnor

Ny forskning visar: Rädslan för p-piller ökar bland kvinnor

Rädslan för hormonella preventivmedel ökar bland kvinnor över 30, som istället förlitar sig på mindre säkra metoder. Det visar ny forskning från Karolinska institutet.

Hormonella preventivmedel som p-piller, p-ring och spiral har blivit alltmer ifrågasatta av kvinnor, inte minst på grund av biverkningarna. Förra året visade en studie gjord vid Karolinska institutet att användning av p-piller kan kopplas till sämre livskvalitet. Dessutom har en stor dansk studie visat att kvinnor som tar hormonella preventivmedel löper större risk att drabbas av depression, och risken är särskilt stor bland unga kvinnor.


Nu visar en ännu opublicerad studie vid Karolinska institutet att rädslan för hormonella preventivmedel ökar bland kvinnor över 30, skriver Expressen. Forskarna har ställt frågor om preventivmedel till 1008 kvinnor under hösten 2017. Resultatet visar att 20,8 procent av kvinnorna i åldern 30-39 år är rädda för hormonella preventivmedel, detta jämfört 9,8 procent när samma studie gjordes fem år tidigare.

– Väldigt många kvinnor kommer till oss och säger att de inte vill använda hormoner. De har inget skäl till det, mer än en känsla av att de inte vill använda hormoner, säger Helena Kopp Kallner, forskare som står bakom studien och överläkare i gynekologi vid Danderyds sjukhus, till Expressen.

Läs mer: Mår du dåligt? Det kan bero på dina p-piller


Samtidigt som användandet av hormonella preventivmedel stiger i andra länder sjunker det i Sverige. Och enligt Helena Kopp Kaller är en direkt konsekvens av det fler oönskade graviditeter.

– Svenska kvinnor förlitar sig i större utsträckning på mindre säkra metoder och vi har en större andel kvinnor som inte använder någon metod alls, säger hon.

Läs mer: Har du glömt att ta ditt p-piller? Ingen panik – gör så här

Hormonella preventivmedel fungerar inte för alla, något som Helena Kopp Kaller är medveten om. Men hon är kritisk till att kvinnor väljer bort p-piller på grund av rädsla och utan att ha tillräckligt med kunskap.

– Jag skulle vilja att alla kvinnor är så välinformerade att de kan redogöra för sina skäl om man väljer att inte använda hormonella preventivmedel. Så upplever jag inte att det är i dag utan det är mer någon slags idé man har om att hormoner är av ondo, säger hon.

Foto: IBL/Shutterstock