Ny studie visar: Jo, dina antidepressiva har visst effekt

Ny studie visar: Jo, dina antidepressiva har visst effekt

Antidepressiva läkemedels effektivitet har länge ifrågasatts. Nu visar forskning att jo, de fungerar faktiskt bättre än placebo för att behandla depression.

Läs mer: 15 sätt att lindra stress och ångest (som inte är träning eller meditation)

Så länge som antidepressiva läkemedel har funnits har de varit omdebatterade och dess effektivitet ifrågasatt. Det har gjorts forskning som visar att läkemedlens effekt kan likställas med placebo, som saknar aktiv substans. Men nu visar ny forskning att antidepressiva visst ger effekt, skriver Aftonbladet.


I drygt 500 olika kliniska prövningar har antidepressiva läkemedel analyserats och resultaten säger att nästan alla antidepressiva är bättre än placebo för att behandla akut depression hos vuxna.

– Vi upptäckte att de vanligaste antidepressiva läkemedlen är effektivare än placebo, men att vissa är effektivare än andra. Antidepressiva kan vara ett effektivt verktyg för att behandla depression. Därmed inte sagt att det alltid ska vara ett förstahandsval, säger Andrea Cipriani vid Oxford University till The Lancet där studien presenteras.

Läs mer: Forskare har hittat en koppling mellan akne och depression


I studien inkluderades 552 kliniska prövningar där 21 vanliga substanser testats på sammanlagt 87 052 personer som led av måttlig till svår depression och som hade fått läkemedel eller placebo. Forskarna fann att samtliga substanser var mer effektiva än placebo och att vissa var bättre än andra.

– Antidepressiva används rutinmässigt världen över samtidigt som det pågår en stor debatt om deras effektivitet. Genom att sammanföra data från fler än 500 både publicerade och opublicerade undersökningar, utgör denna studie det hittills bästa möjliga beslutsunderlaget vid behandling av vuxna med en akut depression, säger John Ioannidis, en av artikelförfattarna samt professor vid Stanford University i USA.

De mest effektiva antidepressiva substanserna var agomelatin, amitriptylin, escitalopram, mirtazapin, paroxetin, och vortioxetin.

Foto: TT