Psykologen: 6 tecken på att du är på väg att bli utbränd

Är du ständigt trött, har svårt att koncentrera dig och är ojämn i humöret? Det kan vara tecken på utbrändhet. Lär dig känna igen varningssignalerna i tid.

Av: Malin Ny

Det är lätt att glida dit. Du jobbar lite för mycket, tar inte riktigt de pauser du behöver och slarvar med återhämtningen. Utbrändhet drabbar drygt 32 000 svenskar varje år och är något du bör ta på största allvar. Caroline Hyddén Linnander, leg. psykolog, lär dig att känna igen sex varningstecken på att kraschen kan vara nära.


Du har en känsla av trötthet i kroppen

En slags tung känsla, du orkar ofta inte riktigt motionera som du brukar till exempel.

Du är psykiskt trött

Du har sämre koncentrationsförmåga och sämre uppmärksamhetsförmåga. Till exempel återhämtar du dig inte på samma sätt längre efter en arbetsinsats som kräver en del tankeengagemang. Du märker att du inte riktigt orkar hålla din uppmärksamhet som du brukar kunna göra och du följer inte med i sammanhang och får inte ihop allt så snabbt som du brukar kunna annars.

Du börjar minnas sämre

När koncentrationsförmåga och uppmärksamhetsförmåga sviktar, då sviktar även minnet.

Det som kallas nyinlärningsförmågan försämras

För den som är utmattad är det en otroligt krävande process i hjärnan att följa med i ett sammanhang där det är flera personer och man ska processa vad den ene har sagt om något och hur det förhåller sig till något annat och vad en tredje person har för inlägg, till exempel.

Du orkar inte med oljud

Du orkar inte sålla bort ljud av andras prat, telefoner och musik. Du blir trött och kan inte fokusera på det du sysslar med i stunden.

Svängig i humöret

Du kan bli mer snäsig och får kortare tålamod med både dig själv och andra. Du snäser ofta åt din partner eller barn.

Källa: Caroline Hyddén Linnander

Foto: IBL