Så vet du om ditt jobb gör dig sjuk

Idag rapporterar DN om SBU:s granskning gällande 150 studier från de senaste 30 årens forskning om sambandet mellan hjärt- och kärlsjukdomar och en persons arbetsmiljö. Granskningen visar att det finns ett samband mellan särskilda faktorer i arbetet och både hjärtsjukdom, stroke och högt blodtryck.

– Man måste exponeras för detta under ett antal år för att det ska bli en risk, säger Töres Theorell, professor och ordförande för projektet, till DN.

För att förebygga att personalen blir sjuk bör arbetsgivaren ge de anställda en möjlighet att påverka sitt arbete samt se över långa arbetsdagar och försöka skapa en balans mellan ansträngning och belöning.

Här är tecknen du ska se upp med

Utvecklar hjärtsjukdom i något större utsträckning än andra:

– Personer som upplever sig ha låg kontroll över sitt arbete eller att arbetet är för pressande och kraven för höga.

– Personer som upplever att de har lågt stöd i arbetet och att de utsätts för orättvisor.

– Personer som upplever att det finns en osäkerhet i anställningen (till exempel oro för att arbetsplatsen ska läggas ner).

– Personer som arbetar natt eller långa arbetsveckor.

– Personer som utsätts för buller.

Utvecklar stroke i något större utsträckning än andra:
– Personer som har låg kontroll över sitt jobb.

– Personer som arbetar skift, utsätts för buller eller joniserande strålning.

Utvecklar högt blodtryck i något större utsträckning än andra:
– Personer som upplever att de har små möjligheter att påverka sitt arbete i kombination med för höga krav.

– Personer som upplever en obalans mellan ansträngning och belöning.

– Personer som arbetar skift.

Källa
Foto: All Over Press