P-piller och Baaams redaktör Sofia Börjesson med citatet: "Sex av 10 000 kvinnor som käkar p-piller får en blodpropp – men än så länge har inget land stoppat läkemedlet."

Sofia Börjesson: Blodpropp stoppar vaccin – medan 100 miljoner kvinnor käkar p-piller

Folkhälsomyndigheten pausar Astra Zenecas covid-19-vaccin på grund av risken för blodpropp som vaccinet eventuellt medför. Nu undrar Baaams redaktör Sofia Börjesson när alla p-piller ska stoppas.
Här är vanligaste symtomen vid långtidscovid
1:07

Efter reklamen: Här är vanligaste symtomen vid långtidscovid

(1:07)

Slå på ljud

Det har blivit ett ordentligt hallå kring Astra Zenecas covid-19-vaccin kopplat till risken för blodpropp. Flera europeiska länder har stoppat vaccinet, och nu har även Sverige valt att pausa i väntan på utredning.

Detta på grund av att man har kunnat se att några har fått en blodpropp efter att ha tagit vaccinet. Några – inte många. Det rör sig om 37 fall av 17 miljoner vaccinerade i EU och Storbritannien.

37 fall. På 17 miljoner människor.

Kopplingen till vaccinet är dock oklar och enligt såväl Läkemedelsverket som den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) är inte frekvensen av blodpropp bland vaccinerade högre än vad som ses i den allmänna befolkningen.

Ändå har vaccinet stoppats i bland annat Danmark, Norge, Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland, Island, Portugal, Irland, Bulgarien, Slovenien, Nederländerna – och nu även Sverige.

Så, låt oss nu prata om p-piller!

Sex av 10 000 kvinnor som käkar p-piller får en blodpropp, enligt Karolinska institutet. Här snackar vi alltså inte om något tiotal per nästan 20 miljoner människor – utan återigen: sex av 10 000. Och precis som i vaccin-sammanhanget rör det sig om ett läkemedel som pumpas ut i extrema mängder.

90 procent av svenska kvinnor har någon gång använt p-piller, och närmare 100 miljoner kvinnor i världen käkar dem just nu. Men än så länge är det inget land som har stoppat utskrivningen av preventivmedlet på grund av den ökade risken för blodpropp.

Vi tar det igen. 37 personer av 17 miljoner har alltså fått en blodpropp som kanske har koppling till covid-vaccinet och panik utbryter. Länder som redan blöder på grund av pandemin stoppar vaccineringen. Men sex av 10 000 kvinnor får blodpropp av p-piller, inte ”kanske” – det är statistiskt säkerställt, men än så länge (vi snackar 60 år nu) är det inget land som har stoppat läkemedlet.

Nej, nej, p-pillret har till och med utnämnts till 1900-talets viktigaste piller. Och visst har det gett kvinnor möjligheter! Ingen kan sticka under stol med hur viktigt det har varit med preventivmedel, inte minst för jämställdheten i världen. Men till vilket pris? Och hade priset betalats om det inte bara var kvinnor som drabbades?

Källor: Folkhälsomyndigheten, Karolinska institutet, Expressen

Relaterade artiklar
Nu kommer p-pillret du bara behöver ta en gång i månaden
Nathalie Mark: ”Hormoner är inget man leker med – men det är vad som sker nu”