Trots cellproven – antalet fall av livmoderhalscancer ökar

Trots cellproven – antalet fall av livmoderhalscancer ökar

Många kvinnor i Sverige går på sina cellprov. Trots det har antalet fall av livmoderhalscancer ökat med 20 procent mellan 2014-2015.

Läs mer: Cellprovtagning och HPV-virus – det här betyder ditt besked

Sverige ligger högt när det gäller kvinnors deltagande i cellprov, hela 82 procent går på sina regelbundna cellprov. Trots det ökade fallen av livmoderhalscancer mellan 2014-2015 med 20 procent, rapporterar Sveriges Radio. De nya siffrorna från Cancerfonden visar att drygt drygt 100 fler kvinnor drabbades av sjukdomen under den här tidperioden.

– Det vi ser är att vi plötsligt har fått en ökning på 20 procent från att det legat still i en lång rad av år, och vi vet inte vad ökningen beror på, säger Jan Zedenius, medicinskt sakkunnig vid Cancerfonden, till Sveriges Radio.


De som löper störst risk att drabbas är kvinnor som inte har gått på screeningen för livmoderhalscancer. Enligt en studie från Sahlgrenska akademien deltar kvinnor med låg inkomst eller lägre utbildning mer sällan i testerna. Flertalet av de som dör i livmoderhalscancer har inte deltagit i cellproverna. Sett över en längre tid har dock antalet insjuknade i livmoderhalscancer minskat kraftigt. Jämfört med mitten av 1960-talet har antalet fall halverats och i dag drabbas varje år drygt 560 kvinnor i Sverige av sjukdomen.

Vad den nya ökningen beror på är enligt Cancerfonden oklart, men det kan hänga samman med hur effektiva landstingen varit med att få kvinnor att gå på sina cellprov.

– Det finns nationella riktlinjer som anger hur stor andel av den kvinnliga befolkningen som ska gå och testa sig för det här och många landsting når inte upp till de här, säger Jan Zedenius.

I september förra året kom regeringen och Vänsterpartier överens om att införa gratis cellprov i hela Sverige. Det har redan varit avgiftsfritt i en del landsting men har i andra kostat 200 kronor.

Du kan läsa mer om cellprov och livmoderhalscancer på Cancerfonden.

Foto: IBL/Shutterstock