Dags att plugga vidare? Här finns jobben år 2021

Dags att plugga vidare? Här finns jobben år 2021

Är det dags att söka till högskolan men du har ingen aning om vad du ska läsa? Satsa på arkitekt, socionom eller lärare – då har du jobb när du är klar.

I Sacorapporten ”Framtidsutsikter – Arbetsmarknaden för akademiker 2021” har fackförbunden gått igenom hur arbetsmarknaden kommer att se ut för de akademiker som är klara år 2021. Tanken är att underlätta för de som i dag söker till högskolan och hjälpa dem att välja en bra utbildning.

Baaam har gått igenom rapporten och kan härmed vägleda dig från studier till första jobbet. Men vi börjar med jobben där det kommer vara tuff konkurrens.


Jobb med hög konkurrens om 5 år

Beteendevetare

Biolog och miljövetare

Hälsovetare

Kommunikationsyrken (informatör, journalist)

Musei- och kulturyrken

Personalvetare

Samhällsvetare


Jobb i balans om 5 år

Agronom och lantmästare

Apotekare

Arbetsförmedlare

Bibliotekarie

Biomedicinare

Brandingenjör

Civilingenjör

Dietist

Ekonom

Fysiker

Geovetare

Landskaps- och trädgårdsingenjör

Högskoleingenjör

Jurist

Jägmäster

Kiropraktor

Landsskapsarkitekt

Logoped

Läkare

Psykolog

Studie- och yrkesvägledare

Systemvetare

Tandläkare

Veterinär


Jobb med liten konkurrens om 5 år

Arbetsmiljöingenjör

Arbetsterapeut

Arkitekt

Audionom

Datavetare

Djursjukskötare

Fysioterapeut

Inredningsarkitekt

Kemist

Lärare (alla yrkesgrupper)

Matematiker

Officer

Optiker

Socionom

Speciallärare

Tandhygenist

Känner du dig nedslagen? Att just det du valt att plugga har tuff konkurrens behöver inte betyda att du inte ska läsa det. Självklart ska du studera precis vad du vill i alla fall – men det kan vara bra att vara förberedd på verkligheten som möter en.

Läs också:

9 populäraste utbildningarna – och det behöver du skriva på högskoleprovet
”9 saker jag önskar jag vetat – som först i familjen att studera på universitet”

Foto: Thinkstock