Det irriterar oss mest på jobbet – och så påverkar det vår hälsa

Stör du dig på när andra pratar i telefon på jobbet, eller när kollegorna står och tisslar och tasslar en bit bort? Då är du inte ensam. En ny studie från Högskolan i Gävle visar att det finns en hel del som irriterar oss på våra arbetsplatser.

Att arbeta i öppna kontorslandskap är vardag för många – trots att forskning vid ett flertal tillfällen visat att det kan påverka både vår effektivitet och hälsa negativt. I en studie från 2015 rapporterade till exempel åtta av tio att de regelbundet blev avbrutna av kontorsljud, och att de då uppskattade att deras produktivitet gick ner med drygt 60 procent.

En ny studie från Högskolan i Gävle har undersökt de störningsmoment vi utsätts för ytterligare, och kommit fram till att bakgrundssamtal, skvaller och högljudda telefonröster är särskilt påfrestande. John Marsh, forskare i miljöpsykologi på samma högskola, pekar särskilt ut telefonkonversationer som ett allvarligt problem.

– Om man bara hör den ena parten i ett telefonsamtal så väcks nyfikenheten, man undrar vad som saknas, och det triggar ett behov att försöka fylla i luckorna. Det blir också oväntat när personen man hör slutar eller börjar pratat igen och vi vet att en plötslig förändring av tystnaden direkt drar till sig vår uppmärksamhet, säger John Marsh i en kommentar till studien.

Påverkar vår möjlighet att minnas

I en annan studie, genomförd av John Marsh och publicerad i Canadian Journal of Experimental Psychology, gällde det att från en brottsscen återskapa gärningspersonens signalement. Också här såg forskarna att om testpersonerna samtidigt hörde ett telefonsamtal försämrades deras minne avsevärt.

– Om de hörde ett samtal de inte alls kunde förstå så påverkades inte deras minne, och det är när man bara kan höra halva samtalet som man störs som mest. Något som båda våra studier pekar på, säger John Marsh.

Måste hålla arbetsplatserna så tysta som möjligt

Forskarnas slutsats är att störande ljud på kontor är stressframkallande och har stor betydelse för vår produktivitet. Det är också en orsak till att människor blir sjuka. För att skapa en hållbar arbetssituation måste vi därför hålla kontoren så tysta som möjligt, något som till exempel kan göras genom aktivitetsbaserade kontor där man anpassar arbetsplatsen efter olika uppgifter så att det finns tysta zoner.

John Marsh säger också att du kan få bort störande ljud genom att maskera det med andra ljud som upplevs som mindre störande, till exempel genom att använda hörlurar med musik.

Källa: Högskolan i Gävle
Foto: TT/Shutterstock

Läs mer:

Drömjobb: 10 yrken med hög lön och låg stressnivå

Olycklig på jobbet? Så påverkar det din hälsa

Oldfluencer och nio andra framtidsjobb – när tekniken tar över