Gasque, kravall och nation – ordlista för universitetet från A till Ö

Gasque, kravall och nation – ordlista för universitetet från A till Ö

För nya studenter kan universitetet kännas förvirrande. Vad sjutton är en gasque? Och vad är skillnaden på ful- och finsittning? Vi har gjort den ultimata guiden, en lista A-Ö om allt du kan tänkas behöva veta, var du än valt att studera.

För den som aldrig läst vid ett universitet eller högskola tidigare kan det mycket väl kännas som att hamna i ett främmande land. Folk kallar dig novisch, pratar om nationer och bjuder in till sexa. Det är inte helt lätt att förstå – men Baaam hjälper dig. Vi har samlat ord från landets alla hörn för att hjälpa just dig att förstå vad sjutton folk pratar om – eller hur du som Uppsalastudent bäst undviker att göra dig fiender i Lund (tips: säg aldrig ”Valborg”).

Har vi missat något ord? Mejla [email protected] så fyller vi på listan!


Studentens ordlista A-Ö

04-släpp

Används i Uppsala där nationsklubbar (se ”nation”) alltid stänger klockan 01 men där det några gånger per termin ges särskilt tillstånd att ha öppet till 04. Då görs ett 04-släpp där biljetter till festen säljs.

A-kavaj

På bland annat KTH i Stockholm bärs en A-kavaj istället för en ovve (se ”ovve”). Det är en svart kavaj, eller frack, som man syr fast märken på och i stort har den samma funktion som en overall.

Akademisk kvart

I bland annat Lund och Uppsala används akademisk kvart för att beskriva att seminarier och föreläsningar ofta börjar en kvart efter utsatt tid. Står det alltså 09:00 i schemat betyder det ändå 09:15. Fenomenet kommer från tiden då studenter inte hade egna klockor utan gick efter när domkyrkan slog. Då hade man 15 minuter på sig att hinna till föreläsningen.

Alumn

En tidigare student. Ordet kommer från latinets ”alumnus” som betyder ungefär lärjunge.

Blanka

Man kan blanka en tenta. Det innebär att man går dit, registreras på tentan men sedan lämnar in den blank för att istället skriva omtentan senare.

Champagnegalopp

I Uppsala och Lund finns under Valborg en tradition med champagnegalopp. Initiativet startades av två studenter på Stockholms nation (se ”nation”) i Uppsala på 1970-talet och tanken är att man ska springa direkt från mösspåtagningen till nationen och dricka champagne. I dag är det mer en lång kö i flera timmar innan det drar igång och går mer ut på att spruta ned alla du ser med champagne än att dricka den.

Curator curatorum

I Uppsala är Curator curatorum (CC) ordförande i kuratorskonventet, som är Uppsalas studentnationers samarbetsorgan.

Campus

Beskriver i stort universitetsområdet. Det kan också beteckna ett ställe där fler institutioner är samlade i centrum, vilket gör att det kan finnas flera campus på samma universitet.

Caps

Kan även stavas ”Kaps”. Är en dryckeslek där man ska pricka ett glas med kapsyler.

Dubbelkvart

I Lund och Uppsala tillämpas efter klockan 18 dubbelkvart eftersom man ska hinna byta om till aftonklädsel (se ”Akademisk kvart” för mer förklaring). Står det alltså klockan 19:00 eller 19dk så betyder det 19:30.

Dugga

Är en mindre omfattande tenta.

Eftersläpp

Om man inte går på en gasque eller sittning kan man ändå komma på festen som startar efter middagen. Det kallas för eftersläpp.

Fadderi/Fadderist/Fadder

Fadderiet är de som planerar nolle-p och alla som är med i det kallas fadderister. Under nolle-p (se ”nolle-p”) kan alla som inte går i årskurs ett delta och hjälpa till med aktiviteterna och kallas då faddrar.

Festeri/Festerist/Festmästeri

Festerierna är de som i bland annat Linköping anordnar alla studentfester och kallas då festerister. I vissa andra städer heter det festmästeri eller sexmästeri (se ”sexmästeri”), men innebär samma sak.

Festikvalborg

En fest på Östgöta nation (se ”nation”) i Uppsala som grundades 2015 och drar igång hela valborgsveckans firande. Varje dag har då ett namn som en nedräkning till själva Valborgsmässoafton. Ordningen lyder: Festikvalborg – Skvalborg – Kvalborg – Valborg – Finalborg.

Finalborg

Dagen efter Valborgsfirandet, då Valborgsveckan avslutas. Ordningen på dagarnas namn går enligt studenttraditionen: Festikvalborg – Skvalborg – Kvalborg – Valborg – Finalborg.

Finsittning

Vid bland andra Linköpings Universitet används ordet för att beskriva en sittning där man klär upp sig och äter en trerättersmiddag.

Fulsittning

Vid Linköping är detta en sittning där man bär sin ovve (se ”overall”). Här kan matkastning och annat grisigt förekomma och det behöver inte serveras en finare måltid.

Fulvin

Vin man gör hemma med en vinsats. Förekommer på många studentfester.

Gasque/Gask

En gasque är i Uppsala samma sak som en sittning i Lund (se ”sittning”) eller en finsittning i Linköping (se ”finsittning”). Det är alltså en finare middag med fördrink, trerätters och efterföljande fest, oftast på nation (se ”nation”). Klädkoden är ofta kavaj och man sjunger under middagen sånger från en sångbok. Efter middagen blir det eftersläpp (se ”eftersläpp”). Gasquer kan te sig olika beroende på tema där särskilda regler råder, i Uppsala finns bland annat Östgöta nations Baklängesgasque (där man börjar med efterrätt och slutar med fördrink) och Gotlands nations Lambskallegasque (där man äter en lammskalle).

Gyckel

Förekommer i bland annat Linköpings Universitet och är ett framträdande som vanligtvis förekommer under sittningar (se ”sittning”) och nolle-p (se ”nolle-p”). Ett gyckel är ofta en välkänd låt med utbytt text som syftar till att underhålla sällskapet. Det finns både fulgyckel (grövre texter, ofta med sexuella anspelningar) och fingyckel (bara kul) och de förekommer vid lite olika tillfällen.

Honnören

Under en sittning kallas bordet där inspektorn (se ”inspektor”) och 1Q (se ”kurator”) sitter för honnören. Man får aldrig sätta sig ned förrän honnören satt sig.

Inspektor

I Lund leder inspektorn Seniorskollegiet (se ”seniors”) och är ofta en professor som har koppling till nationen. I Uppsala är det ofta en lärare vid ett universitet som representerar nationen utåt och väljs som ett ämbete (se ”ämbete”).

Kaps

Kan även stavas ”Caps”. Är en dryckeslek där man ska pricka ett glas med kapsyler.

Karnevöl

Är den officiella ölen som anordnas under Lundakarnevalen som går av stapeln vart fjärde år.

Klegg

I Linköping kan man beställa klegg på studentkaféer och liknande. Det är alltså en kopp kaffe med tillägg, exempelvis en kaka.

Klubbmästeri/klubbmästerist

Är samma sak som festeri (se ”festeri”) vid universiteten i Stockholm.

Kontrollskrivning

På KTH används kontrollskrivning istället för dugga (se ”dugga”).

Kravall

I Linköping bland annat är det en studentfest med krav på overall (se ”ovve”). Det är inte sittning utan mer en klubb där alla bär overall.

Kuratel

Samlingsnamn för alla kuratorer (se ”kurator”) på en nation (se ”nation”) i Uppsala och Lund.

Kurator (Q1, Q2, Q3)

En student vid ofta Lund eller Uppsala som tagit studieuppehåll för att på heltid arbeta med nationen (se ”nation”) och är ansvarig för verksamheten där.

Kvalborg

Dagen före Valborg i Uppsala och Lunds studentfirande. Varje dag har då ett namn som en nedräkning till själva Valborgsmässoafton. Ordningen lyder: Festikvalborg – Skvalborg – Kvalborg – Valborg – Finalborg.

Kåren/Studentkåren

En studentkår har till uppgift att ta tillvara studenternas intressen i bland annat utbildnings- och sociala frågor som rör studierna. Representanter från kåren finns med i olika beslutande organ på universitetet, som fakultetsnämnder och instutitionsstyrelser. De väljs genom kårval och tillhör ofta olika politiska fragmentioner.

Landskap

I Uppsala är ett Landskap nationens (se ”nation”) högsta beslutande organ. En sittning där medlemmarna väljer nya ämbetsmän (se ”ämbetsmän”) som sedan avslutas med sexa (se ”sexa”).

Lundakarneval

Lundakarnevalen är en stor karneval som pågår i tre dagar under vart fjärde år. Under karnevalen finns ett festivalområde med konserter och allt drivs ideellt av studenter som planerar för det i upp till 1 år i förväg.

Nation

Nationer grundades i Lund och Uppsala som sammanslutningar av studenter från samma del av landet, eftersom de flesta flyttat till studentstäderna för att studera och ville ha kvar förankring med sin hembygd. De allra första nationerna bildades redan på 1600-talet. I dag finns oftast inget krav på att man ska komma från en viss plats för att få tillhöra den nationen utan det går att välja fritt och man kan dessutom vara medlem i flera nationer. I Uppsala och Lund finns 13 nationer i varje stad. I nationerna kan studenter engagera sig för att bli exempelvis ämbetsmän (se ”ämbetsman”), hjälpa till med olika gasquer (se ”gasque”), jobba i nationernas barer, klubbar och kaféer eller på annat sätt delta i aktiviteter som teater, orkester eller sportverksamhet. Nationer hyr också ut bostäder till medlemmarna och anordnar baler.

Nollan/Nolle-P/Nollning

Nollan är man i bland annat Linköping under första veckorna på sin första termin vid universitet, det vill säga under Nolle-P (nolleperioden). Då förekommer nollning, då äldre studenter inviger nollan vid universitetet genom olika aktiviteter till exempel ovve-invigning (se ”ovve-invigning”).

Novisch

En novisch är i Lund samma sak som en recce i Uppsala (se ”recce”), det vill säga en student som är ny på universitetet. Ordet kommer från latinet och betyder ”nykomling”.

Munta

En munta är en förkortning av en muntlig tentamen.

Overall/Ovve

Vid universitet som Linköping har alla studenter en overall, ofta kallad ”ovve”, medan det i Lund och Uppsala bara är tekonologstudenter som använder overall. Det finns en rad regler för hur overallen får användas och hur den ska se ut. I Linköping ska exempelvis ens eget namn stå på höger ben och vid varje kravall kan man köpa märken som sys på (ju bättre festen var, desto närmre skrevet placeras de). Ovven får aldrig tvättas.

Ovve-invigning

Första gången nollan (se ”nolla”) använder sin overall (se ”ovve”) och ska skita ned den. Det görs ofta i samband med nolle-p (se ”nolle-p”).

Patet

I Linköping är en patet benämningen på en som tidigare varit aktiv som fadderist (se ”fadderist”) eller festerist (se ”festerist”).

Phöseri/Phösare

Som fadderi/fadder (se ”fadderi”) men används främst på KTH i Stockholm och LTH i Lund.

Prick prick

Ordet används i Lund och ibland Uppsala för att beteckna när akademisk kvart (se ”akademisk kvart”) eller dubbelkvart (se ”dubbelkvart”) inte gäller. Säger man 18 prick prick betyder det 18:00.

Prokurator, PQ

I Lund är en prokurator (PQ) nationens ekonomiansvarige.

Quarnevalen

På KTH i Stockholm ordnas var tredje år Quarnevalen. Då går bland annat ett jättestort tåg med ekipage genom staden och i mycket påminner detta om Lundakarnevalen (se ”Lundakarnevalen”). 

Recce/Recentior

I Uppsala är recce samma sak som en novisch i Lund (se ”novisch”). Det vill säga en nybörjare på universitetet, vilket är precis det ordet recentior betyder på latin. I Uppsala brukas även recceförtur, det innebär att om man är recce kan man få förtur till studentbostäder.

Schmeck

Schmeck kallas hatten som bärs av vissa teknologer. Det ser ut som en studentmössa men med en toffs på sidan och har olika färg beroende på vilket universitet man tillhör.

Sektion

På KTH och LTH är en sektion en grupp av olika utbildningar som har aktiviteter och sköter olika styrelser tillsammans.

Seniors/Seniorkollegiet

I Lund är seniorskollegiet nationens styrelse (se ”nation”) och består av tidigare kuratel (se ”kuratel”) och andra ämbetsmän. Seniorskollegiet leds av nationens inspektor (se ”inspektor”).

Sexa

I Uppsala och Lund är en sexa en mer informell sittning som förekommer bland annat efter ett arbetspass, städdagar på nationen (se ”nation”) och efter landskap (se ”landskap”). Här behöver man inte ha finklädsel.

Sexmästeri/Sexmästare

På vissa universitet kallas festeri (se ”festeri”) för sexmästeri och är de som ordnar studentfester. Ordet kommer från sexa (se ”sexa”).

Sittning

I Lund och andra studentstäder är en sittning samma sak som en gasque i Uppsala (se ”gasque”) eller en finsittning i Linköping (se ”Linköping”). Det är alltså en mer högtidlig fest med trerättersmiddag, tal, finklädsel och eftersläpp (se ”eftersläpp”).

Siste April

I Lund säger man inte Valborg, man säger siste april. Det är viktigt.

Skvalborg

Under valborgsfirandet är Skvalborg dagen efter Festikvalborg men innan Kvalborg. Ordningen på dagarnas namn går enligt studenttraditionen: Festikvalborg – Skvalborg – Kvalborg – Valborg – Finalborg.

Spex

Spex är en slags satirteater som studenter gör och som kan förekomma i mer eller mindre uppstyrda sammanhang. Vissa spex måste man köpa biljetter till och framförs efter en lång repetitionsperiod, andra görs lite mer avslappnat under sittningar (se ”sittning”). Ofta är spexen på rim och innehåller någon typ av improviserad publikinteraktion, där man bland annat kan skrika ut uppmaningar kallat ”omstarter”. Man kan till exempel skrika ”omstart på tyska”, då ska ensemblen efter bästa förmåga direkt spela om scenen enligt instruktionen. Leder ofta till många skratt.

Tenta

En tenta är ofta det avslutande momentet på en kurs vid universitetet. Det är som ett långt och utförligt prov som ofta skrivs i särskilda salar och under hög säkerhet. En tenta kan pågå i uppemot fem timmar och är ofta en stor kraftansträngning samt det som avgör betyget på kursen. Därför följer ofta en tentaöl på tentan (se ”tentaöl”).

Tenta-P

Vid vissa universitet och utbildningar skrivs alla tentor under en avgränsad period på terminen, kallas tenta-p.

Tentaöl

Efter en tenta (se ”tenta”) samlas ofta de som läst kursen för att dricka öl och ha fest.

Valborg

I Lund och Uppsala är Valborg årets största firande som pågår under flera dagar då inga föreläsningar eller tentor förekommer. Under hela valborgsveckan sker olika aktiviteter, fester, konserter och andra traditioner. Dagarna har även olika namn och ordningen på dagarnas namn går enligt studenttraditionen: Festikvalborg – Skvalborg – Kvalborg – Valborg – Finalborg (se respektive namn).

Vårbal

Vårbalen är en stor tradition vid de flesta universitet (men finns inte i Lund då många lundastudenter åker till Uppsala då). Vid vårbalen klär man upp sig i frack och långklänning och har en traditionell sittning (se ”sittning”) med 04-släpp (se ”04-släpp”). Det finns även omkringgärdande traditioner, exempelvis i Uppsala pågår balen ett helt dygn och inleds ofta med fördrink i en trädgård och avslutas med en nattkonsert framförd av en kör. Här dansas även styrdans.

Ämbete

Någon som vid en nation (se ”nation”) valts att utföra en viss uppgift, exempelvis driva nationens kafé.

Överliggare

En student som tillbringat ovanligt många år vid universitetet. Används ofta lite nedsättande om någon som inte läst vidare till högre utbildning utan hellre satsat på festligheter och att leva på CSN-lån.

Läs mer om studietiden:

”9 saker jag önskar jag vetat – som först i familjen att studera på universitet”
Dags att plugga vidare? Här finns jobben år 2021
9 populäraste utbildningarna – och det behöver du skriva på högskoleprovet

Källor: Uppsala universitet, Lunds universitet.