Grattis, alla studenter – nu höjer regeringen studiebidraget

Grattis, alla studenter – nu höjer regeringen studiebidraget

För första gången på elva år har regeringen nu beslutat att höja studiemedlen. ”Vi vill att fler ska kunna studera”, säger kunskapslyftsminister Anna Ekström (S).

Lagom till universitetens terminsstart har regeringen beslutat att höja studiebidraget. Det är första gången på elva år som en sådan höjning görs och i ett pressmeddelande skriver regeringen:

”Det svenska studiemedelssystemet möjliggör för människor att söka sig vidare till studier eller att senare i livet återuppta studier. Genom utbildning stärker vi samhällets kompetensförsörjning och bidrar till Sverige som kunskapsnation”.


Det är regeringen i samarbete med Vänsterpartiet som föreslagit en höjning av studiebidraget med 300 kronor per månad. Varje månad kan en student då få ut 11 300 kronor, varav 7280 kronor av det är ett lån.

I regeringens pressmeddelande skriver gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) att det i grunden handlar om att möjliggöra studier för ännu fler.

– Vi vill att fler ska kunna studera. Det är därför mycket glädjande att vi nu kan höja studiemedlens bidragsdel så att totalbeloppet blir ca 11 300 kronor per månad, skriver hon.

Höjningen föreslås att träda i kraft från och med den 1 juli 2018.

Foto: IBL