Per Schlingmann: ”Kvinnor tar över världen”

Visst, män tjänar fortfarande mer än oss och sitter inne på betydligt fler ledande positioner. Men mycket pekar på ett ökat kvinnligt inflytande. Håller vi kvinnor på att ta över världen? Per Schlingmann säger ja.

Kvinnor tjänar 10 procent mindre än män – var med och #nailalönen

Sverige är världens bästa land att leva i för kvinnor. Det visar en ny undersökning som US News & World låtit göra. Enligt professor Arne Jernelöv kommer kvinnor ta makten, inte bara i Sverige utan, världen över inom 30 år.

PR-geniet och författaren Per Schlingmann är inne på samma spår. Tillsammans med Kjell A Nordström har han skrivit boken ”Urban Express”, i vilken de lyfter att en ny världsordning växer fram. En världsordning där kvinnor går främst.

– Jag är väldigt övertygad om att vi befinner oss i en grundläggande och långsiktig utvecklingsfas som leder till att kvinnor får ett ökat inflytande, säger Per Schlingmann till Baaam.

(Jo, kvinnor får högre löner – men det går riktigt långsamt)

Per Schlingman är rådgivare, föreläsare och analytiker. Han spår en framtid där kvinnor står i centrum. Foto: Roy Rossovich

Vad ligger då bakom denna analys? Det allra tydligaste tecknet på att kvinnor kommer stå i centrum framöver hittar vi inom utbildningssystemen, menar Per. Kvinnor dominerar de högre utbildningarna och fler kvinnor än män tar i dag högskoleexamen.

– År 2030 kommer 51 procent av alla kvinnor i Sverige ha examen av högre utbildning och samma siffra för män ligger på 36 procent. Kvinnor dominerar utbildningssystemen allt mer och det sker i alla ämnen, över hela världen.

Ett annat tecken på kvinnors framfart är arbetsmarknadens utveckling, vilken Per menar talar för kvinnor.

– Om vi tittar på vilka jobb och kompetenser som kommer vara efterfrågade framöver är det egenskaper som i dag stämmer bättre in på kvinnors beteendemönster, så som kognitiv förmåga och kunskap inom mänskliga relationer, säger han.

Framtidens arbetsmarknad kommer alltså gynna kvinnor. Dessutom ökar kvinnors förmögenhet dubbelt så snabbt som mäns. Det beror bland annat på att kvinnors livslängd är längre än männens, vilket gör att vi oftare ärver familjeförmögenheten, förklarar Per.


Girlvilles – städer som domineras av kvinnor

Per och Kjell använder sig av begreppet Girlvilles, städer som alltmer domineras av kvinnor, för att beskriva resultatet av den utvecklingstendens som börjar i att kvinnor dominerar utbildningssystemet. Samtidigt som kvinnor utbildar sig i större utsträckning i jämförelse med män sker en urbanisering. Kvinnor med högre utbildning flyttar till större städer.

– Människor koncentreras i städer och det är framförallt högutbildade kvinnor som flyttar till städerna. Det innebär att vi får städer som domineras av kvinnor, medan landsbygden domineras av män som oftast är utan studielån. Det här leder till att vi ser städer som feminiseras och där den ekonomiska och politiska arenan talar för kvinnor, förklarar Per.

Stockholm är på väg att bli en Girlville, anser Per, och i den yngre generationen ser vi sådana tendenser globalt.

– I väldigt många städer i USA tjänar unga kvinnor redan i dag mer än unga män.


Det här är den positiva delen. Tyvärr sker även ett antal bakslag i världen, menar Per som nämner nya aborträttigheter i USA som ett exempel.

– Allt talar för kvinnor, förutom att män sitter på den ekonomiska och politiska makten. Och det är ju makt på riktigt. Det sker en långsamt positiv utveckling om man tittar på kvinnor i ledande positioner. Andelen kvinnor som är företagare ökar, men det är fortfarande betydligt fler män.

Inte bara biologiska förutsättningar ligger oss kvinnor i fatet, menar Per. Även vår världsbild ställer till problem.

– Vi har en världsbild i dag som är socialt rotad och börjar redan i förskolan. Alla undersökningar visar att kraven på kvinnors erfarenhet vid en arbetsintervju för chefspositioner är högre än kraven mäns erfarenhet i samma situation. Vi har svårare att se kvinnors potential som ledare och chefer, gentemot mäns.


Så, kommer kvinnor ta över makten i världen? Säkert på vissa områden, tror Per.

– Män har uppenbarligen svårare än kvinnor att lära sig modern kunskap. Och de beteendemönster inom arbetsmarknaden som kommer premieras framöver talar som sagt väldigt mycket för kvinnor.

I strukturen går vi mot ett starkt ökat inslag av kvinnor, menar Per. Men vi måste också påverka utvecklingen med politiska beslut.

– Till sist krävs det också att män ger ifrån sig makt.

Foto: Roy Rossovich, IBL