Annonssamarbete med Esprit

Så skapar systerskap fler kvinnliga ledare

Hur kan vi alla påverka och förändra lagstiftningen, bygga upp kvinnors självförtroende, krossa patriarkatet och skapa en mer jämställd värld? Modemärket Esprit samarbetar med UN Women Sverige för att uppmärksamma hur långt vi faktiskt har kvar till ekonomisk jämställdhet mellan män och kvinnor.

I år har det gått 25 år sen 189 av FNs medlemsstater antog Pekingplattformen där man antog en handlingsplan för att påskynda kvinnors rätt över hela världen.  Och trots framsteg är det i år inte ett enda land som uppnått jämställdhet. Under kampanjen Generation Equality, vill UN Women skapa en inkluderande debatt som kräver lika lön, lika fördelning av betalt hushållsarbete, ett slut på sexuella trakasserier och våld mot kvinnor och flickor. Visionen är en jämställd värld där kvinnor kan ta plats i alla delar av samhället, även som ledare – ska det vara så svårt?

Panelen bestod av Zena Fialdini, Klara Svensson, Alexandra Pascalidou, Clara Henry och Elina Nikulainen.

För att uppmärksamma att något mer måste hända har modemärket Esprit valt att lyfta problemet i sin vårkampanj med namnet #YouRule där målet är att krossa normer och inspirera kvinnor att våga vara sig själva och ta mer plats. I ett panelsamtal med fokus på Women in Leadership bjöd Esprit och UN Women in kvinnor som brinner för kvinnors rättigheter för att diskutera hur vi ser mer kvinnor på ledande positioner i samhället. En av dem var influencern och programledaren Clara Henry som berättar hur kvinnor ofta skuldbeläggs och att det leder till att vi blir räddare och inte tar för oss på samma sätt.

– Vi är så bra på att lära kvinnor att känna skuld över allt vi gör. När vi säger till tjejer att inte ska gå ensamma i mörkret eller klä sig på ett visst sätt så säger vi att det är ditt fel om något händer dig. Vi är jättebra på att skuldbelägga kvinnor för alla val vi gör. Och det är ett jättestort problem.

Kvinnors utsatthet är ett problem världen över, något som jämställdhetskonsulten Elina Nikulainen som arbetat i allt från Kina till lilla örepubliken Vanuatu har uppmärksammat.

– Jag har jobbat över hela världen och det som alltid förvånar mig är hur lika vi är. Utmaningarna är olika men kärnan i problemen är demsamma och kvinnans status i alla samhällen är alltid lägre än männens, berättar hon.

Författaren Clara Henry och finska jämställdshetskonsulten Elina Nikulainen pratade om skuldbeläggandet av kvinnor.

Eftersom panelens tema var kvinnor och ledarskap ville jämställdshetskonsulten Elina Nikulainen uppmärksamma ett helt nytt typ av hinder som möter dagens kvinnor när vi försöker avancera i arbetslivet. Tidigare har vi ofta använt oss av metaforen ”glastaket” för att beskriva den osynliga barriären som kvinnor möter när de försöker avancera över en viss gräns i hierarkin. Elina Nikulainen menar att vi nu möter en helt ny av barriär, glasklippan.

– När vi kvinnor får ledarskapspositioner så är det positioner där det är omöjligt att vinna. Tänk på Teresa May tillexempel – hurra, du är premiärminister! Men det var omöjligt att vinna och pushas till kanten av klippan. Andra skapar oreda och kvinnor förväntas städa upp. Därför är det så viktigt att vi kvinnor supportar varandra.

Modemärket Esprit har valt att lyfta problemet med jämställdhet i sin vårkampanj med namnet #YouRule.

Vad som anses typiskt kvinnligt i vårt samhälle kan också vara det som håller oss tillbaka från att våga vara oss själva på arbetsmarknaden. Kvinnor förväntas väldigt ofta att se ut på ett visst sätt, men vad händer om vi går emot de ”reglerna”? Clara Henry berättar att hon under en period slutade raka sig under armarna för att se hur mycket det påverkade henne – och framförallt andra. 

– Folk var rasande och skrev med versaler i kommentatorsfältet om hur ohygieniskt och äckligt det var. Det var främst män som skrev, och det jag undrade var: rakar du dig under armarna? Jag såg det som ett experiment för att se hur jag själv reagerade när jag såg hår på ett ställe som vi lärt oss att det inte ska vara hår på. Jag tyckte själv att det var äckligt först. Vi lär oss att utseendet är en av våra viktigaste egenskaper och det är det största felet vi kan göra mot oss själva som kvinnor.

UN Women Sverige – Om 257 år har vi nått jämställdhet

Systerskap är något av det finaste vi har men det som snabbast leder till förändring är lagändringar för att skydda kvinnor från diskriminering i arbetslivet och för att säkra jämställdhet. I de flesta områden i samhället har kvinnor och flickor en nackdel om man jämför med män. Kvinnor tjänar 10% mindre och pensioner är 32% lägre på grund av sitt kön, de gör mer obetalt arbete i hemmet och i många länder finns det fortfarande lagar som diskriminerar kvinnor. Kvinnor och flickor utgör hälften av världens befolkning och påverkas mer av bland annat fattigdom och klimatförändringar. Om vi jobbar på i samma takt som vi gör nu så kommer det ta 257 år att åstadkomma ekonomisk jämställdhet mellan könen. Sverige ligger idag på 4:e platsen bland världens mest jämställda länder efter Frankrike, Island och Norge. Men inte ett enda land i världen har ännu nått upp i jämställdhet mellan män och kvinnor.