Studie: Unga kvinnor vill jobba mindre – inte tjäna mer pengar

En ny studie visar att unga på arbetsmarknaden utsätts för väldigt mycket stress. Men även att de inte lockas av hög lön – utan av mer ledigt.

Läs också: Sex sätt att maxa ledigheten 2018 redan nu

I en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av Unionen har man studerat bland annat hur unga kvinnor som jobbar i privat sektor egentligen mår.

I studien intervjuades arbetande kvinnor under 36 år och där framkom att en tredjedel av de medverkande har så hög arbetsbelastning att det på sikt kan utgöra en hälsorisk. Och för nästan hälften är en vanlig arbetsvecka tätt sammankopplad med stress, särskilt utsatta är unga chefer.

– Det är alarmerande när unga som befinner sig i början av sitt yrkesliv riskerar att bli sjuka av jobbet. Arbetsgivarna måste ta situationen på allvar, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.

Läs också: 15 sätt att lindra stress (som inte är träning eller meditation)

De allra största stressmomenten utgörs av för mycket att göra, brist på avlastning och otydliga förväntningar från chefer.

– För att minska stressen behöver arbetsgivarna se till att uppgifter fördelas jämnt mellan kollegorna, att det finns uppbackning om någon är frånvarande och att alla på jobbet vet vad som förväntas av dem, säger Martin.

Men det finns även några upplyftande resultat. En fjärdedel av alla skulle kunna tänka sig att byta bort en högre lön för att istället få mer semester. Och en tredjedel skulle kunna strunta i en högre lön för att i stället jobba mindre.

Foto: Unsplash