Saco har släppt sin rapport om framtidens arbetsmarknad 2023

Sugen på att plugga vidare? Här finns jobben 2023

Funderar du på att söka till högskolan men är osäker på vad du ska läsa? Satsa på psykolog, optiker eller socionom – då har du jobb när du är färdig.

Valet av utbildning är ett av de mest betydelsefulla vägvalen vi gör i livet. Men att veta vad man ska studera till kan vara knepigt. Intresse och hjärta måste få styra, samtidigt som arbetsvillkor, karriärmöjligheter och framtidsutsikter spelar roll.

Saco (Sveriges akademikers centralorganisation) släpper regelbundet rapporter om hur de tror att arbetsmarknaden för akademiker kommer att se ut framöver. Deras förhoppning är att rapporterna ska underlätta för de som ska söka till högskola eller universitet och hjälpa dem att välja en bra utbildning med goda framtidsutsikter.

Nyligen släpptes ”Framtidsutsikter – Här finns jobben för akademiker 2023” och rapporten är indelad i tre delar – liten konkurrens om jobben, balans, och stor konkurrens om jobben. Resultatet bygger på bedömningar om arbetsmarknaden från Sacoförbunden.

Så här förutspår Saco att arbetsmarknaden för nyexaminerade kommer se ut om fem år.


Jobb med liten konkurrens

Apotekare

Arbetsmiljöingenjör

Arbetsterapeut

Arkitekt (byggnadsverk)

Audionom

Bibliotekarie

Biomedicinsk analytiker

Data- och systemvetare

Diakon

Dietist och nutritionist

Djurskötare

Fysioterapeut

Inredningsarkitekt

Kemist

Lärare i fritidshem

Lärare i årskurs F-3 och årskurs 4-6

Matematiker och statistiker

Officer

Optiker

Planeringsarkitekt

Präst

Psykolog

Receptarie

Skolledare

Socionom

Speciallärare och specialpedagog

Studie- och yrkesvägledare

Tandhygienist

Yrkeslärare i gymnasieskolan

Ämneslärare årskurs 7-9 och i gymnasieskolan


Jobb med balanserad konkurrens

Agronom och lantmästare

Biolog

Biomedicinare

Brandingenjör

Civilekonom och ekonom

Civilingenjör

Fysiker och sjukhusfysiker

Geovetare och naturgeograf

Hortonom, landskapsingenjör och trädgårdsingenjör

Högskoleingenjör

Jurist

Jägmästare, skogsvetare och skogsmästare

Kiropraktor

Landskapsarkitekt

Logoped

Läkare

Miljöutbildad

Personalvetare

Tandläkare

Veterinär


Jobb med stor konkurrens

Beteendevetare

Hälsovetare

Kommunikationsyrken

Musei- och kulturmiljöyrken

Samhällsvetare

Känner du dig bekymrad över sitt studieval? Att det du valt att utbilda dig till förutspås vara ett yrke med tuff konkurrens behöver inte betyda att det inte är värt att studera till. Följ ditt hjärta och läs till det du känner för – men var förberedd på verkligheten som kan möta dig.

Källa: Saco

Foto: IBL 

Läs mer:

”9 saker jag önskar jag vetat – som först i familjen att studera på universitet”

Gasque, kravall och nation – ordlista för universitetet från A till Ö

Ny rapport: Då kan Anna bli vanligaste vd-namnet