Läsaren Jessica: ”Jag är över 30 år men jag har inga vänner”