4 av 10 unga svenska män tittar nästan dagligen på porr

4 av 10 unga svenska män tittar nästan dagligen på porr

Så många som fyra av tio unga svenska män tittar på porr flera gånger i veckan, många av dem varje dag. Hos kvinnorna finns det knappast någon som tittar så mycket på porr. Men var gör porren med vår egen sexualitet? Folkhälsomyndigheten har tittat närmare på frågan.

Det är nu länge sedan unga fick leta efter porrtidningar i skogen för att komma åt pornografi. Nu finns porr av alla slag lättillgängligt på nätet och vi är inte sena att ta del av den. En studie som Uppsala universitet från 2014 visar att pojkar börjar söka på porr när de är 12 år gamla och flickor när de är 13 år och att många tidigt blir storkonsumenter.

Folkhälsoinstitutets nya stora studie om svenskars sexualitet går inte så långt ner i åldrarna utan har tittat på sexualiteten hos svenskar mellan 16 och 84 år. I den blir det tydligt hur stora skillnaderna mellan kvinnor och män är när det gäller porr. Det är enkelt att konstatera att porr är något som främst rör män.

Om man börjar med att titta på totalsiffror för män och kvinnor är det ungefär 70 procent av männen som någon gång tittar på porr. Motsvarande siffror för kvinnor är det omvända där 70 procent av kvinnorna aldrig tittar på porr.

I studien räknas bilder, texter eller filmer med huvudsakligt syfte att vara sexuellt upphetsande som pornografi, så allt handlar inte om porrfilm.

Äldre tittar mindre på porr

Det är fler yngre som tittar på porr. Bland männen som är mellan 16 och 29 år gamla var det inte mindre än 41 procent som tittar på porr 3–7 gånger i veckan. Motsvarande siffra för kvinnorna är 3 procent…

Ungefär hälften av kvinnorna mellan 16 och 29 år anger att de tittar på porr en gång i månaden eller mer sällan. Den siffran sjunker med stigande ålder och är bland de äldsta i studien – de över 65 år – nere på 3 procent. Hos männen fortsätter man däremot att titta på porr även när man blir över 65 år. Bland de männen svarar inte mindre än 57 procent att de tittar på porr en gång i månaden eller mer sällan.

Påverkar porren sexualiteten?

Men vad säger de här siffrorna då om vår sexualitet?

Ja, länge har det ansetts att porr skulle leda till fler sexuella övergrepp. Enligt studien från Folkhälsomyndigheten är det här inte självklart och det saknas idag vetenskapliga bevis för att det är så. Det är inte heller klarlagt att porr är beroendeframkallande, även om vissa studier pekar år det hållet, att de som tittar på porr frekvent får samma förändringar i hjärnan som någon som är drogberoende.

Man vet inte heller varför man börjar titta mycket på porr. Antingen är man mer intresserad av sex redan från början eller så väcker porren ett sådant intresse. Den här dubbelheten och svårigheten att veta vad som är hönan och vad som är ägget förföljer forskningen om porr. Det finns tecken på att de som tittar mycket på porr också har en mer problematisk syn på sex, men man vet inte om porren är orsaken eller om den synen fanns redan innan.

Däremot har man i studier sett att porr kan fungera som ett exempel för den egna sexualiteten, för hur sex ska vara och vad som är lyckat sex.

När det gäller hur porr påverkar jämställdheten och synen på kvinnor som sexobjekt är vetenskapen verkligen kluven. Det finns studier som visar att porren visst ökar sexualiseringen av kvinnor samtidigt som andra studier säger att det är precis tvärtom, att porr har positiva effekter och ökar de jämställda attityderna hos de som tittar.

Foto: TT

Källa: Folkhälsomyndigheten

Läs mer:

Ny stor studie om svenskarnas sexliv – och kvinnorna tar för sig i sängen

Svenskarnas sexliv förändras – allt fler använder kondom