Kvinna semestrar med bil

Var tredje svensk kommer förändra sitt resande på grund av miljön

Tidningen Vagabonds årliga resebarometer visar att vi reser allt mindre. Men var beror det på egentligen? Till viss del flygskam – men också pengakris och värmebölja.

Nu står det klart att 2018 blev året då den mångåriga trenden med ökat utlandsresande bröts. Det visar resetidningen Vagabonds årliga resebarometer, gjord av konsultföretaget Resurs i samarbete med försäkringsbolaget Europeiska ERV. Undersökningen är Sveriges största resvaneundersökning och mäter all sorts utrikesresande, oavsett hur man bokar och vilket färdsätt man väljer.

Förra året gjordes sammanlagt 11,2 miljoner resor där resenären sov minst en natt utanför Sveriges gränser, vilket kan jämföras med 11,7 miljoner utlandsresor året innan. Det minskade resandet gäller både nära och långväga destinationer, och Spanien som länge varit svenskarnas mest populära resmål tappade faktiskt 17 procent av sina besökare jämfört med föregående år. Dock är landet fortfarande det som flest väljer att resa till.

Av de 20 mest besökta turistländerna 2018 minskar nästan alla i antal besökare. Antalet resor till Thailand har till exempel mer än halverats de senaste tio åren. En bidragande faktor till detta kan vara klimatdebatten, där Thailandsresan ofta får representera den typ av långa flygresor som bidrar till klimatuppvärmningen.

Var femte svensk vill resa mer med tåg i år

Sammanlagt har drygt 2 000 personer varit med i årets stora reseundersökning, och resultatet visar att resandet antagligen kommer att minska även i år. Hela 35 procent av de tillfrågade uppgav nämligen att de kommer att dra ner ytterligare på sitt utlandsresande 2019. Var fjärde svarade att de kommer att flyga mindre, och lika många uppgav att de kommer välja att semestra i Sverige. På frågan om varför man kommer att resa mindre uppgav 32 procent att det främst beror på miljön.

Ända sedan Vagabond började studera svenskarnas resande för tio år sedan har flyget varit det vanligaste transportmedlet. Nyttjandet av tåg har ökat men väldigt lite, från två procent 2016 till tre procent 2017 och 2018. Däremot svarade var femte svensk att de har planer på att resa mer med utrikeståg 2019.

Därför reste vi mindre 2018

Att miljön har påverkat vårt resande är alltså ett som är säkert. När resebarometern genomfördes fick deltagarna svara på varför de minskat sitt resande, och en majoritet sa att de gjorde det på grund av mediernas täta rapportering om flygets påverkan på klimatet. Därtill tror rese- och turismanalytikern Hans Remvig att förra årets rekordsommar är en bidragande faktor till vårt minskade resande:

”Vi får inte glömma att det 2018 var den varmaste sommaren i mannaminne med långvarig sol och värme. Det blev helt enkelt väldigt få sista-minuten-när-det-regnar-på-midsommar-bokningar till Medelhavet.”

Undersökningen indikerar också på att valutakursen ligger bakom svenskarnas minskade intresse för att åka utomlands. Prisläget på såväl själva resan som på varor och tjänster som man konsumerar utomlands har alltid påverkat resandet, och i dag är den svenska kronans kurs mot dollarn faktiskt den sämsta sedan 2002, samtidigt som euron inte har varit så dyr sedan 2009. Även gentemot norska och danska kronan, liksom mot pundet, är vår svenska valuta svag.

Här kan du läsa undersökningen i sin helhet
Foto: TT/Shutterstock

Läs mer:

Ving lanserar tågcharter – och hit kan du boka resa redan nu

Res utan dåligt klimatsamvete – 5 tips som gör skillnad

87 influencers i klimatupprop: ”Vi behöver en statlig hockeytackling nu”