Mer mens i skolan enligt Fridas läsare

Menssplaining – så tycker unga tjejer om mensundervisningen i skolan

Hur pratar vi om mens i skolan idag? För lite, om vi ska tro er läsare!

Det är helt normalt att få sin mens i mellanstadiet, ändå finns inget uttalat ansvar för grundskolan att ta upp ämnet i undervisningen. Det är först på gymnasiet som läroplanen kopplar kunskapskrav till menstruationen.

Pratar ni om mens i skolan och vad tycker du om undervisningen? Det var några av de frågor som sajten Frida.se ställde till sina läsare. Och över 2 400 livmoderägare gav ett tydligt svar: Vi pratar för lite om mens i svenska skolan, ämnet tas upp för sent och den undervisning som finns har tydliga brister.


Merparten av de som svarade på enkäten gick i högstadiet och gymnasiet.


De flesta menade att ämnet menstruation aldrig hade tagits upp under lektionstid, av dem som fått undervisning var det vanligaste svaret att det skett en gång per läsår.


I de fall där läraren pratat om mens hade man i de flesta fall samundervisat både tjejer och killar.


De flesta elever som haft undervisning där man pratat om mens tyckte att informationen höll en okej nivå.


 

Mellanstadiet

Av de tillfrågade eleverna som gick i mellanstadiet, klass 4-6, svarade 33 % att de aldrig pratat om mens under lektionstid. Av de som haft undervisning tyckte dock 38 % att lektionen höll en okej nivå, medan 22 % ansåg att den var mycket bra. 12 % tyckte den höll för låg nivå.

Högstadiet

Av de tillfrågade eleverna som gick i högstadiet, klass 7-9, svarade 39 % att de aldrig pratat om mens under lektionstid. Av de som haft undervisning ansåg 41 % att undervisningen höll en okej nivå, medan 14 % tyckte att den var mycket bra. 19 % ansåg att den höll för låg nivå.

Gymnasiet

Av det tillfrågade eleverna som gick i gymnasiet, klass 1-3, svarade 65 % att de aldrig pratat om mens under lektionstid. Av de som haft undervisning tyckte 28 % att undervisiningen höll en okej nivå, 8 % ansåg att den var mycket bra och 16 % tyckte den var dålig.


Vad säger läroplanen?

Det finns inget specifikt ansvar att ta upp ämnet mens i grundskolan men begrepp som sexualitet, relationer, kön, jämställdhet och normer är inskrivna i flera av kurs- och ämnesplanerna. Det innebär att ansvaret för kunskapsområdet vilar på flera lärare och ska tas upp inom ramen för många kurser och ämnen. Det finns därför inget som hindrar en undervisande lärare att behandla ämnet mens men det finns inget ska-krav i grundskolan på sådana faktakunskaper.

Det är en fråga för varje undervisande lärare att utifrån styrdokumenten lägga upp sin undervisning.

Just ordet menstruation återfinns inte i grundskolans läroplan men i gymnasieskolans. I kursbeskrivningen för biologi 2. Undervisningen i kursen ska bland annat behandla följande centrala innehåll:

Vad som händer i kroppen under menstruation, förälskelse, sex och graviditet. Hur sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter kan förebyggas.

Det är inte specificerat i kunskapskraven att elever för att erhålla ett godkänt betyg (E) ska kunna redogöra för vad som händer i kroppen under menstruation, även där blir det en fråga för den undervisande läraren.

Det är lärarens uppgift att lägga upp undervisningen och sedan koppla undervisningen till kunskapskraven.  


Källa: Fridas enkät Mens i skolan, Skolverket

Ämnesplan Biologi : https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DBIO%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3

Sex och samlevnad i undervisningen: https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sex-och-samlevnad-i-undervisningen


Baaam och FRIDAS skol-kit

Vill du uppdatera undervisningen och pratet om mens i skolan? Ta hjälp av vårt skol-kit där vi låtit experter svara på elevernas vanligaste frågor om mens!

Till skol-kitet

 


Nu splainar Baaam och FRIDA mensen! Hälften av jordens befolkning kommer få, har eller har haft det. Mens alltså. Men visste du att många kvinnor blöder för mycket och många av oss har smärta helt i onödan? Dessutom vet både män och kvinnor för lite om mens. Att blöda ska inte vara läskigt, äckligt, förknippat med skam eller onödig smärta. Därför behövs menssplaining!

Allt du vill veta om mens hittar du på menssplaining.se