Blue for Sudan, här är välgörenhetsorganisationerna som hjälper Sudan.

6 välgörenhetsorganisationer som hjälper Sudan

Blå profilbilder i all ära – men det finns faktiskt andra, mer handfasta, sätt att hjälpa människorna i Sudan. Här är sex exempel på välgörenhetsorganisationer som har Sudan i fokus.

De blå profilbilderna pryder vart och varannat konto i sociala medier, och katastrofläget i Sudan har äntligen börjat få den uppmärksamhet det förtjänar. Men situationen är fortfarande ohållbar för människorna som bor där – inte minst för kvinnor som lever under ständiga hot om våldtäkt. Här kan du läsa mer om bakgrunden till konflikten.

Förutom konflikten finns ett annat stort problem i Sudan, nämligen klimatförändringarna. Landet är ovanligt utsatt för naturkatastrofer till följd av stigande temperaturer, mindre regn, ökad vindhastighet och skiftande vattennivåer i Nilen.

Klimatförändringarna har orsakat torka, att skördarna förstörs och att boskapen dör. Och det innebär att redan väldigt fattiga familjer förlorar sitt levebröd och att en hög andel barn är undernärda.

Många av oss uttrycker känslor av maktlöshet – men det finns faktiskt sätt att hjälpa! Vi har listat sex välgörenhetsorganisationer som hjälper Sudan för att underlätta för dig som vill och kan bidra.


Röda Korset

Röda korset har uppmärksammat katastrofläget i Sudan genom en särskild insamling som lägger fokus på följande områden: hälsovård, psykosocialt stöd, vatten och sanitet, att stärka katastrofberedskapen och att fler ska kunna försörja sig och få mat.

Här kan du läsa mer om insamlingen.

Rädda barnen

På hemsidan räknar Rädda barnen upp vilka risker man utstår som barn i Sudan i dag. De lyder som följer:

 • Barn tvingas i flykt
 • Barnadödlighet är hög
 • Barnaga är tillåtet
 • Barnsoldater rekryteras
 • Barnäktenskap sker
 • Extrem fattigdom
 • Hög risk för naturkatastrofer
 • Kvinnlig könsstympning
 • Pågående väpnad konflikt
 • Sexuellt våld
 • Undernäring

Läs mer om insamlingen här.

Plan International

Plan International har redan uträttat en del i Sudan, de har bland annat infört veterinärsutbildningar för kvinnor som hjälper både mot arbetslöshet, kvinnors självständighet och byarnas boskapsdöd.

Plan International fokuserar nu på följande områden i Sudan:

 • Hälsosam start i livet
 • Sexuell och reproduktiv hälsa
 • Utbildning
 • Trygghet och skydd mot våld
 • Vatten, hygien och sanitet
 • Ekonomisk säkerhet
 • Möjlighet att påverka och delta i samhället
 • Skydd och hjälp vid katastrofer

Här kan du läsa mer om insamlingen.

UNICEF

UNICEF har flera insamlingar till förmån för Sudan. Bland annat har de en som riktar sina insatser till barn med funktionsvariation. Barn med funktionsvariationer i Sudan får oftast inte gå i skolan och många överges av sina föräldrar på grund av skam.

Här kan du läsa mer om insamlingen.

World Food Programme

6,2 miljoner människor i Sudan lever i osäkerhet kring hur och när de ska få tag på mat. World Food Programme sätter maten i fokus.

Här kan du läsa mer om insamlingen.

Relief International

Relief International har arbetat i Sudan sedan 2004 och har en rad olika program som pågår där. Bland annat finns program med fokusområden som reproduktiv och sexuell hälsa, hälsovård och undernäring.

Läs mer om insamlingen här.

Läs mer:

Varför har alla blå profilbilder och VAD har hänt i Sudan?