Ung kvinna sitter med böcker och dator och pluggar

Äldst i syskonskaran? Då är du förmodligen smartast

Självständig, ambitiös – och smartast. Forskning visar att det äldsta syskonet ofta är mer intelligent. Du kan tacka (eller skylla på) dina föräldrar.

Läs mer: Det här säger din plats i syskonskaran om din personlighet

Det har forskats mycket kring dynamiken mellan syskon och hur yngre och äldre syskon tenderar att få olika personlighetsdrag. Den yngsta är ofta rebellisk och naiv, mellanbarnet är inlyssnande och medlande medan den äldsta är självständig och ambitiös. Det finns även forskning som visar på att den äldsta bland syskonen också ofta är den mest intelligenta, skriver The Independent.

Läs mer: Vet du din färgpersonlighet? Det borde du – och vi har testet


Forskare vid universiteten i Houston, New South Wales och Sheffield menar att det finns en stark koppling mellan ordningen du föds i och kognitiv förmåga hos barn. Och ju fler äldre syskon du har, desto mindre intelligent är det troligt att du är. Studien omfattade 5000 barn vars kognitiva förmåga testades med matematik, läs- och bildförståelse vartannat år fram till 14 års ålder.

Läs mer: Yngsta syskonet? Då är du förmodligen roligast i familjen

Skillnaderna mellan syskonen är större när det kommer till läsförståelse och mindre när det kommer till matematik. Detta tror forskarna beror på att läsning ofta uppmuntras i hemmet medan matte är något man främst läser i skolan. Och teorin är att det är just föräldrarna som är skyldiga till glappet i intelligens. Enligt studien handlar det till stor del om hur mycket uppmärksamhet du får från dina föräldrar som barn. Om du saknar syskon är konkurrensen inte lika stor och du får mer kognitiv stimulans under dina första år.

Foto: IBL/Shutterstock