Bilder från Pripjat och Tjernobyl.

Allt du behöver veta om kärnkraftsolyckan i Tjernobyl

Har du också fastnat för tv-serien Chernobyl med Stellan Skarsgård på HBO? Vi har samlat de vanligaste frågorna kring kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 – från muterade djur och cancer till hur staden Pripjat ser ut i dag.

Den 7 maj 2019 hade tv-serien Chernobyl premiär på HBO Nordic och den blev en omedelbar succé. Svensken Johan Renck (även känd som Stakka Bo) regisserar och i rollerna ses bland andra Stellan Skarsgård och Fares Fares jämte Jared Harris och Emily Watson.

Serien skildrar händelserna runt Tjernobylolyckan i Ukraina 1986. Vi får följa arbetarna under arbetspasset där allt hände, de första symtomen och dödsfallen till följd av radioaktiviteten, och vidare till makthavarna som först försökte mörka katastrofen.

Två dagar efter olyckan uppmättes radioaktiv strålning på en anställds skor vid Forsmarks kärnkraftsverk i Sverige. Först trodde man att det rörde sig om ett svenskt läckage, men så upptäckte man att radioaktiviteten var högre utanför Forsmark än inuti. Några timmar senare gick Sovjet ut med den första informationen om olyckan i Tjernobyl.


Sovjet första dagarna efter Tjernobyl:


För varje avsnitt av Chernobyl uppstår dock fler och fler frågor kring det som var den allvarligaste kärnkraftsolyckan i mänsklighetens historia. Hur många dog? Vad var det egentligen som hände? Hur påverkades Europa av radioaktiviteten? Bor det fortfarande människor i och runt staden Pripjat – och vad är det för rykten som florerar om muterade djur?

Vi har kollat vilka frågor som har googlats mest kring Tjernobylolyckan och försökt besvara dem här!

Rimliga frågor om Tjernobyl
– efter att ha sett Chernobyl

Vad orsakade Tjernobyl-katastrofen?

Natten till den 26 april 1986 inträffade det som inte skulle kunna inträffa. Reaktor fyra i Tjernobyls kärnkraftverk exploderade och radioaktivt avfall spreds över Europa.

Olyckan inträffade i samband med att ett säkerhetstest skulle genomföras, och reaktor fyra hade tillfälligt stängts ner.

Det går inte att fastställa en enskild orsak till olyckan, den berodde nämligen dels på reaktorns konstruktion, dels på misstag från operatörerna, dels på att det pågående experimentet avbröts och startades om på nytt, och dels på att säkerhetssystemet hade stängts av.

Det frånkopplade säkerhetssystemet och operatörernas misstag ledde till att reaktoreffekten steg till tiotals gånger normal full effekt – på bara några få sekunder. Bränslet blev då kraftigt överhettat och i kontakt med det omgivande kylvattnet följde ett par ångexplosioner. Överdelen av reaktorn – och reaktorbyggnadens tak – förstördes varpå den skadade och brinnande reaktorhärden exponerades och radioaktiva ämnen fördes rakt ut i luften.

Katastrofen var ett faktum på mindre än en minut. Många detaljer kring olyckan kommer vi dock aldrig att få veta, eftersom flera av operatörerna dog innan de hann berätta sin version.

Kan man bo i Pripjat i dag?

Kärnkraftverket är beläget cirka två mil utanför staden Tjernobyl, i direkt anslutning till Pripjat (även kallat Prypjat) i norra Ukraina, nära gränsen till Vitryssland. Staden Pripjat byggdes i samband med kärnkraftverket Tjernobyl (vi vet, namnet rör till det) och blev till slut hem till omkring 50 000 invånare. Det ansågs vara en drömmarnas stad i Sovjetunionen, och många unga sökte sig dit.

36 timmar efter Tjernobylkatastrofen evakuerades Pripjat. 1 200 bussar förde bort invånarna i staden med löfte om att de snart skulle få återvända, och de fick instruktioner om att endast ta med det viktigaste.

Men ingen av invånarna återvände, och i dag är Pripjat en spökstad. Platsen har bedömts som obeboelig i minst 3000 år.

Eftersom husen inte underhålls läcker taken och husen blir periodvis vattenfyllda. Träd har börjat växa på och i byggnader, och många hus har rasat ihop. Det nybyggda nöjesfältet som skulle öppnas dagarna efter kärnkraftsolyckan fick aldrig några besökare utan ligger öde mitt i den spöklika staden.

Pripjat har i mångt och mycket växt igen, och djur har tagit över den plats som människorna lämnat. Vildsvin, bisonoxar, lodjur, vargar, vildhästar och bävrar stortrivs i sin avskildhet. Det är dock oklart huruvida djuren påverkas av strålningen.

Staden har vid ett flertal tillfällen plundrats under 2000-talet vilket också bidrar till de spöklika miljöerna. Inget av värde sägs finnas kvar. I dag finns möjlighet att åka på guidade (säkra) turer i Pripjat för den som vill.

Det kommer att ta ungefär 300 år innan den farligaste radioaktiva isotopen sönderfallit till den grad att den inte längre tros påverka människan. Det radioaktiva avfallet i Tjernobyl kommer att vara skadligt i omkring 24 000 år, och man räknar med att Pripjat kommer att vara obeboeligt i minst 3000 år.

Kärnkraftsverket Tjernobyl utanför staden Pripjat.

Tjernobyls kärnkraftverk i Pripjat, Ukraina. Foto: TT

Den skadade reaktorn har i två omgångar omslutits av sarkofager som ska stoppa strålningen. Den senaste påbyggnaden kom på plats 2016 och beräknas hålla i ungefär 100 år.

Hur många dog till följd av Tjernobylkatastrofen?

Därom tvista de lärda. Dödssiffrorna varierar kraftigt beroende på vem man frågar, men några dödsfall är alla överens om:

  • 134 arbetare drabbades av akut strålsjuka. Av dessa dog 28 personer redan de första månaderna, och ytterligare 19 dog mellan åren 1987 och 2006. Alla dödsfall kan dock inte knytas till Tjernobyl.
  • Cirka 15 personer som utsattes för radioaktivt jod i samband med olyckan dog av sköldkörtelcancer mellan åren 1986 och 2006.

Det innebär att omkring 50-60 personer med säkerhet dog till följd av radioaktiviteten som olyckan orsakade. Men det är bara de fall som har bevisad koppling till Tjernobyl. Utöver dessa dödsfall råder minst sagt delade meningar:

Cancer, missbildningar och sjukdomar

Exakt hur många som har dött (och kommer att dö) på grund av Tjernobyl kommer aldrig gå att säga, men man vet att även en låg dos strålning ökar risken för cancer. Det är dock omöjligt att säga hur många cancerfall runtom i Europa som orsakats av Tjernobyls strålning och vilka som skulle ha uppkommit ändå.

Klart är i alla fall att flera tusentals barn drabbades av sköldkörtelcancer i Ukraina och Vitryssland som en direkt konsekvens av strålningen. Det beror framför allt på att de som var barn i landområdena runt Tjernobyl drack mjölk under tiden för olyckan, och i mjölken blev koncentrationen av radioaktivt jod extra hög vilket orsakade cancern.

Man har även kunnat se en ökning av gråstarr och hjärt- och kärlsjukdomar. Många pratar om att missbildningar blivit vanligare efter Tjernobyl, men för det finns inget vetenskapligt stöd. Ökningstakten av missbildningar har nämligen ökat i både områden som haft radioaktivt nedfall och i de områden som inte haft det.

Däremot är det känt att strålning kan orsaka missbildningar, olika grader av utvecklingsstörning och andra funktionsvariationer hos foster som fortfarande ligger i mammans mage vid exponeringen.

Muterade djur efter Tjernobyl?

Det antogs allmänt efter haveriet att både växter och djur skulle ta stryk av det radioaktiva nedfallet i åratal, men de studier som gjorts har inte visat någon tydlig trend. Det har även förekommit uppgifter om att djuren i Tjernobyl skulle vara muterade och ha svårt att föröka sig, men inte heller det verkar stämma.

I en studie från 2015 har man kommit fram till att vilda djur tycks tåla radioaktiv strålning långt bättre än de tål mänsklig närvaro och aktivitet, som till exempel jakt, jordbruk, skogsbruk och vägbyggen. Forskarna kunde inte heller hitta några bestående skador av strålningen på djuren.

Djuren mår kanon

Den förbjudna zonen runt Tjernobyl är det viltrikaste området i hela Europa. Vildsvin, älg, rådjur och kronhjort är numera lika vanligt i det stängda området som i andra nationalparker i Vitryssland. Där finns även vildhästar, brunbjörnar, lodjur, bävrar, rävar, uttrar, bisonoxar – och inte minst vargar.

En intressant iakttagelse 30 år efter Tjernobyl var att vargtätheten då var sju gånger högre i den stängda zonen jämfört med i de andra naturreservaten i Vitryssland. Man räknade antalet till omkring 400. Det går att jämföra med Värmland, 18 000 kvadratkilometer stort, som har en stam på 180 vargar. Det motsvarar en täthet som är tio gånger lägre än i den förbjudna zonen.

Vilka länder påverkades av Tjernobyl?

De länder som utsattes för mest strålning efter Tjernobyl var Ukraina och Vitryssland, med sin direkta närhet till kärnkraftverket. 70 procent av nedfallet beräknas ha landat i Vitryssland. En femtedel av Vitrysslands yta blev radioaktiv och två miljoner människor utsattes för strålningen.

Hur märktes Tjernobyl av i Sverige?

Regnmoln med radioaktiva partiklar drevs med vinden och orsakade radioaktivt nedfall även över Sverige. Gävle, Sundsvall och Härnösand drabbades hårdast.

Bär och svamp kontaminerades av regnet, och renar som käkat renlav likaså. Renkött var därför tvunget att testas för radioaktivitet innan det fick komma ut till försäljning, och en del renar tvingades till och med avlivas. Detta påverkade givetvis rennäringen, men i övrigt klarade sig Sverige lindrigt undan Tjernobyls konsekvenser.

Sammanlagt kostade katastrofen den svenska staten omkring 900 miljoner kronor.

Källor: WHO, STUK, Current Biology

Foto: TT

Relaterade artiklar
Missade du också Adam Lundgren i Chernobyl?
Besatt av Chernobyl? Så såg karaktärerna ut i verkligheten
Här är kvinnan som saknas i HBO:s Chernobyl