Fler kvinnor deltar i paneldebatterna i Almedalen i år.

Baaam på plats i Almedalen – så syns kvinnor i debatterna

I Almedalen är dialog och demokrati två starka ledord. Men hur jämställd är representationen egentligen?

1968 höll Olof Palme ett tal i gotländska Almedalen, en plats som sedan dess varit en samlingsplats för politiken, makten och näringslivet den första veckan i juli.

Det är över 12 000 personer som deltar i debatterna i Almedalen, där dialog och demokrati är två starka ledord. Men hur jämställd är representationen egentligen?

Kommunikationsföretaget Intellecta Corporate har de senaste åren kartlagt just detta.

Hampus Brynolf

– I flera år var det vanligaste namnet bland paneldeltagarna Anders, berättar Hampus Brynolf, vice VD på Intellecta Corporate.

Det var först förra året som namnet knuffades bort från förstaplatsen, för att ersättas av: Anna. Även i år 2018 är Anna det vanligaste namnet, ett kvitto på att fler kvinnor deltar.

Backar vi bandet till 2012 var 42% av paneldeltagarna kvinnor, berättar Hampus Brynolf. Men i år har det skett ett trendbrott – för första gången är hälften män och hälften kvinnor.

– Det är fortfarande skillnad när vi tittar representationen av kön i  ämneskategorierna. I jämställdhetsfrågor är kvinnorna överrepresenterade, likaså i klassiska kvinnodominerade yrken som skola och omsorg. I debatter om försvaret är det en betydligt högre andel män än kvinnor, säger Hampus Brynolf.

Baaam i Almedalen

Vilken fråga är viktig för dig? Vad vill du att vi rapporterar om och vem vill du att vi träffar? Maila [email protected] eller [email protected] med dina tankar och önskemål.