Barnmorskan Ulricas starka uppmaning: "Vi dömer ingen kvinna som gör abort"

Ulrica Oscarsson tröttnade på att det uppmärksammade fallet med Ellinor Grimmark fått äga debatten kring abort. Hon vill visa en annan bild av barnmorskor – de som står bakom aborträtten.

Läs också: Alexandra, 27: När ska Sverige börja bry sig om min f*tta?

Tidigare i vintras dominerades nyhetsrapporteringen av barnmorskan Ellinor Grimmark som vägrade utföra aborter med hänvisning till sin kristna tro. Fallet togs upp i tingsrätten och senare Arbetsdomstolen, och Sveriges Radio avslöjade att barnmorskan får stöd av den kristna lobbyorganisationen Alliance Defending Freedom (ADF).


Barnmorskan Ulrica Oscarsson, 28, är en av de som har tröttnat på att Ellinor Grimmark blivit ansiktet utåt för Sveriges barnmorskor. I ett Facebook-inlägg berättar hon hur hon har tröttnat på att abortmotståndare lagt beslag på debatten och att det blivit bilden av landets barnmorskor som förmedlats till svenska folket. Med inlägget vill Ulrica visa att barnmorskor som står bakom aborträtten är så många fler än de som inte gör det.

”Det är dags för debatten att fyllas av andra barnmorskors ansikten, alla vi som inte håller med abortmotståndarna, alla vi som ser aborträtten som en grundläggande del av kvinnors rättigheter och som en självklar del av svensk sjukvård”, skriver hon i inlägget.

– Det betyder oerhört mycket för mig att kvinnor runt om i Sverige nås av budskapet att vi barnmorskor som vill ge en god vård, som inte dömer eller moraliserar kring abort, vi är så många fler än de som fått mycket medialt utrymme. Jag behövde se ett annat ansikte i flödet, och folk behöver se att det finns verkliga barnmorskor bakom orden, säger hon.


Ulrica uppmanar andra barnmorskor som håller med henne att dela en bild på sig själva under hashtaggen #enannanbarnmorska för att visa kvinnor att de alltid är välkomna till en barnmorska och att de står på deras sida.

Inlägget har i skrivande stund fått över 15 000 gillamarkeringar, flera hundra kommentarer och ett par barnmorskor har delat sina egna bilder under hashtaggen. Hon hoppas att inlägget kan bidra till en ökad trygghet hos kvinnor.

– Jag vill att fler kvinnor som kommer till oss ska känna sig trygga och lugna. Att de inte, som jag har erfarit, är oroliga för att de ska bli dömda, moraliserade kring, skuldbelagda och oroliga för att de inte ska få god omvårdnad.

I sitt jobb har Ulrica mött en del kvinnor som uttryckt att de varit oroliga inför mötet med barnmorskor, en erfarenhet som hon menar inte ska behöva finnas.

– Jag vill förmedla bilden av en barnmorska som alltid har kvinnans bästa för ögonen. Som respekterar kvinnors rätt att bestämma över sina kroppar. Barnmorskan står alltid på kvinnans sida och kvinnor ska känna sig trygga hos en barnmorska. Om ingen annanstans, så hos en barnmorska.

Abortvägrande barnmorskan – det här har hänt

Barnmorskan Ellinor Grimmark erbjöds ett jobb inom förlossningsvården i Region Jönköping. Efter att det framkommit att hon vägrade utföra aborter på grund av sin kristna tro fick hon inte jobbet, och Ellinor anmälde Region Jönköping till diskrimineringsombudsmannen. Hon menade att hon diskriminerats och kränkts på grund av sin kristna tro när hon inte fått jobbet som barnmorska. Det resulterade i en rättslig prövning där Ellinor förlorade i tingsrätten och fallet gick vidare till Arbetsdomstolen.

Fallet har fått stor uppmärksamhet i medier och Sveriges Radio avslöjade i januari att fallet är en del i en internationell kampanj som bland annat syftar till att påverka aborträtten i Europa. Bakom kampanjen står den kristna kristna lobbyorganisationen Alliance Defending Freedom.

Foto: Privat, Thinkstock