Inte valt parti än? Här är de bästa valkompasserna inför valet 2018

Inte valt parti än? Här är de bästa valkompasserna inför valet 2018

I valtider är vi många som är osäkra på vilka partier vi ska rösta på i valet till riksdag, landsting och kommun 2018. Här är en guide till vilka av landets största valkompasser som är bäst!

Arbetsmarknadsfrågor, skola, miljö, pensioner, vård, invandring och ekonomi. Det är otaliga frågor som du måste fundera på inför valet till riksdag, landsting och kommun den 9 september 2018. Det är inte alltid helt lätt att veta vilket parti som ska få just din röst.

Därför har de flesta rikstäckande medier och även många lokala gjort valkompasser som ska ge dig som väljare en fingervisning vilka partier som du sympatiserar mest med. Efter att ha tagit ställning i ett 30 tal frågor får du ett resultat som visar vilka partier som du är mest ense med.

Läs också: Parti för parti – så tycker politikerna om abort

Alla valkompasser har med riksdagspartierna Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Men det är inte alla valkompasser som har med Feministiskt Initiativ, som i nuläget inte sitter i riksdagen. Vill du se hur du matchas med det partiet har Expressen, Dagens Nyheter, Metro, Svenska Dagbladet, Sveriges radio, Tidningarna Telegrambyrå och TV4 valt att ha med det, men inte Sveriges Television (i valet till riksdag) och Aftonbladet.

Många valkompasser är framtagna av samma källor fast för olika medier, därför är många av de politiska sakfrågorna nästintill identiska.

Vi har samlat några av de största valkompasserna här för att hjälpa dig inför ditt viktiga val!


Valkompasser inför riksdagsvalet 2018

Aftonbladet – valkompass 2018

Om valkompassen: Innan du sätter igång med Aftonbladets valkompass får du själv placera in dig på skalor om var du tror att du befinner dig politiskt. Du får också fylla i personuppgifter som senare ska användas i journalistiskt syfte och forskningssyfte.

Du får sedan svara på 30 politiska sakfrågor och har alternativen ”Mycket dåligt”, ”Ganska dåligt”, ”Neutral”, ”Ganska bra”, ”Mycket bra” och ”Ingen uppfattning”.

Du kan när resultatet visas se var du befinner dig jämfört med riksdagspartierna i alla sakfrågor du har svarat på samt se var du trodde från början att du skulle vara.

Plus: Du kan få en mer utförlig beskrivning av vad varje parti tycker i de olika frågorna. Dock är svaren hämtade från såväl motioner och reservationer i politiska beslut som från partiernas hemsida, så därför varierar det hur lätta svaren är att förstå.

Minus: Omåttligt tråkig vy fram till valkompassens slut, utan vare sig grafik eller bilder. Ett dubbelminus är att du heller inte får någon bakgrundsinformation som kan komplettera och ge en kontext till den politiska sakfrågan.

Här kommer du till Aftonbladets valkompass 2018.

Läs också: Vi gick igenom partiernas program: Så vill de lösa bostadskrisen


Dagens nyheter, DN – valkompass 2018

Om valkompassen: Dagens Nyheters, DN:s, valkompass kan du få ta del av mot inloggning. Den består av 30 olika politiska sakfrågor där du kan svara med ”Instämmer helt”, ”Instämmer delvis”, ”Delvis emot”, ”Helt emot” och ”Ingen åsikt”.

Till varje påstående får du både bakgrundsinformation och argument för eller emot, som du också kan få uppspelat – dock utan ljud – i en liten grafisk film.

Plus: Vid varje fråga kan du stämma av vilka partier som tycker exakt som du mot att du låser ditt svar.

Minus: Du får ingen översikt av hur partierna ställer sig i de specifika frågorna i slutresultatet.

Här kommer du till Dagens Nyheters valkompass 2018.


Expressen – valkompass 2018

Om valkompassen: 

Expressens valkompass innehåller 31 politiska valfrågor som du svarar med smileys som står för ”Helt emot”, ”Delvis emot”, ”Ingen åsikt”, ”Instämmer delvis” och ”Instämmer helt”.

Expressens politiska expert, Jenny Madestam, presenterar för- och motargument i en video tillsammans med en kort bakgrundsinformation till frågan du ska ta ställning till.

Plus: I slutresultatet kan du se vilka av de drygt 360 riksdagskandidaterna som har deltagit i Expressens valkompass som du matchar bäst med. Du kan också se hur de toppkandidaterna, och partierna generellt, ställer sig i varje fråga. Att få ett ansikte på någon som presenterar argument för och argument emot känns kanon!

Minus: Du kommer inte till en egen sida för valkompassen, utan hamnar mitt bland Expressens valbevakning som distraherar något. Du kan heller inte se hur många av de 31 politiska frågorna du har kvar till slutet.

Här kommer du till Expressens valkompass 2018.

Läs också: Så ska unga må bättre – om partierna får välja


Metro – valkompass 2018

Om valkompassen: Valkompassen hos Metro består av 30 politiska påstående som du ska ta ställning till. Det gör du genom att välja mellan knapparna ”Instämmer helt”, ”Instämmer delvis”, ”Delvis emot”, ”Helt emot” och ”Ingen åsikt”.

Du får en kort bakgrundstext och för- och motargument både under frågorna och i en ljudlös video av grafik.

Efter varje fråga du har tagit ställning till så kan du se vilka partier som tycker om du. Väljer du att göra det, genom att trycka på ”Visa resultat”, så kan du inte ändra svaret sedan.

Plus: Att du kan se vilket eller vilka partier som tycker exakt som du i varje fråga.

Minus: Det finns ingen nedbrytning av vad partierna står för i varje sakfråga när resultatet och dina partisympatier visas. Det får du i så fall kontrollera under valkompassens gång.

Här kommer du till Metros valkompass 2018.


Svenska Dagbladet, SvD – valkompass 2018

Om valkompassen: Svenska Dagbladets, SvD:s, valkompass ligger bakom en betalvägg. Den består av 30 politiska frågor du ska ta ställning till, där du kan svara ”Instämmer helt”, ”Instämmer delvis”, ”Delvis emot”, ”Helt emot” eller ”Ingen åsikt”.

En ljudlös, grafisk film presenterar en bakgrund till frågan samt för- och motargument.

Vid varje fråga kan du stämma av vilka partier som tycker exakt som du mot att du låser ditt svar.

Plus: Liksom i flera andra valkompasser får du efter de 30 frågorna välja vilka tre frågor som är viktigast för dig.

Minus: Du får ingen överblick vid resultatet eller får reda på vilka partier som tycker vad i vilka frågor.

Här kommer du till Svenska Dagbladets, SvD:s, valkompass 2018.


Sveriges Radio, SR – valkompass 2018

Om valkompassen: Sveriges Radios valkompass består av 25 politiska sakfrågor. Du ska i valkompassen svara på påstående med de olika knapparna ”Instämmer helt”, ”Instämmer delvis”, ”Delvis emot”, ”Helt emot” eller ”Ingen åsikt”. För varje påstående kan man klicka fram en kortare bakgrundsinformation, vilket man också kan lyssna på.

Förutom att valkompassen finns på svenska och lätt svenska, är valkompassen också översatt till nio olika språk: arabiska, engelska, finska, kurmanji, meänkieli, persiska, romani, somali och sorani.

Vid varje fråga kan du stämma av vilka partier som tycker exakt som dig mot att du låser ditt svar.

Plus: Snygg valdesign! För de som har lässvårigheter läses bakgrundsinformation till de politiska frågorna upp.

Minus: Man får inte återkopplat hur partierna står i sakfrågorna. Användaren lämnas därför med resultatet utan att förstå vilka sakfrågor och svar som ledde fram till det.

Här kommer du till Sverige Radios valkompass 2018.


Sveriges Television, SVT – valkompass 2018

Om valkompassen: Sveriges Televisions, SVT:s, valkompass för riksdagsvalet består av 33 frågor som du kan svara på med smileys som står för alternativen ”Mycket dåligt förslag”, ”Ganska dåligt förslag”, ”Ganska bra förslag” och ”Mycket bra förslag”. Du kan också markera om du tycker att en fråga är extra viktig. Samma gäller för valkompassen till landstingsvalet och kommunvalet som har 17 respektive 22 frågor.

Du kan för varje fråga se vad alla partier anser i frågan du svarar på och också få en kortare bakgrundtext till frågan.

När det är dags för slutresultatet kan du se vilka riksdagskandidater i din kommun som matchar dina val.

Plus: SVT har de enda valkompasserna för valet till kommun och landsting. Du kan även hitta kandidaterna i alla partier som ställer upp i valet på startsidan och se en sammanfattning av vad alla partier har svarat i varje politiska fråga. Här hittar du också några annorlunda frågor än i de andra valkompasserna.

Minus: Finns inget ”neutral” eller ”ingen åsikt” bland knappvalen om du känner att du inte kan ta ställning i en fråga.

Här kommer du till Sveriges Televisions, SVT:s, valkompass 2018.


Tidningarnas Telegrambyrå, TT – valkompass 2018

Om valkompassen: Tidningarnas Telegrambyrås, TT:s, valkompass är uppbyggd liksom flera andra med en kort bakgrund till de 30 politiska frågorna och sedan argument för och mot dessa. Du svarar med alternativ som ”Instämmer helt”, ”Instämmer delvis”, ”Delvis emot”, ”Helt emot” och ”Ingen åsikt”. En ljudlös, grafisk film visar upp samma bakgrundtext och för- och motargument.

Vid varje fråga kan du stämma av vilka partier som tycker exakt som du mot att du låser ditt svar.

Plus: Här finns ett par politiska frågor som få av de andra valkompasserna tar upp.

Minus: Ditt totala resultat visas i stapeldiagram, utan möjlighet att se vad partierna har svarat fråga för fråga.

Här kommer du till Tidningarnas Telegrambyrås, TT:s, valkompass 2018.

Läs också: Att dejta – eller inte dejta – någon som röstar på ett annat block


TV4 – valkompass 2018

Om valkompassen: TV4: s valkompass består av 30 politiska påstående som du kan svara på med alternativen ”Instämmer helt”, ”Instämmer delvis”, ”Delvis emot”, ”Helt emot” och ”Ingen åsikt”.

En kort bakgrundstext till sakfrågan kompletteras med argument för och mot. Den texten visas också i en ljudlös, grafisk film.

För varje fråga kan du trycka ”Visa resultat”, vilket visar vilka partier som tycker exakt som du i just den frågan. Däremot låses svaret om du väljer att se resultatet, och du kan inte längre ändra det.

Plus: Liksom i de flesta valkompasser kan du se fråga för fråga vilka partier som du sympatiserar med under valkompassens gång.

Minus: Du får ingen analys eller har möjlighet att bryta ner varje enskild fråga när resultatet väl har presenterats.

Här kommer du till TV4: s valkompass 2018.

Text: Cecilia Ahle

Bild: Shutterstock/IBL Bildbyrå

Artikeln publicerades först på Året Runt.