Beslutat: Regeringen säger nej till surrogatmödraskap

Nu står det klart att surrogatmödraskap inte kommer att tillåtas i Sverige. Det fastslår regeringen i dag.

Läs också: Så får du en sundare relation till mobilen – 4 tips från psykologen

Regeringen säger nej till att tillåta surrogatmödraskap i Sverige, det rapporterar Ekot. Beskedet kommer från biträdande justitieminister Heléne Fritzon (S).

– Det är en väldigt svår fråga och vi har mycket omsorgsfullt bedömt den. Det finns så många hänsynstaganden som man måste göra att vår slutsats är att nuvarande reglering, att det inte är möjligt i Sverige, ska gälla framöver, säger Heléne Fritzon.


För tre år sedan slog SMER, Statens medicinsk-etiska råd, fast att altruistiskt surrogatmoderskap, där surrogatmamman ställer upp frivilligt och utan att få någon ersättning för det, är en etiskt godtagbar metod som assisterad befruktning om surrogatmamman och föräldrarna har en nära relation. Men detta menar nu regeringen inte spelar någon roll – det ska ändå inte vara tillåtet.

Tidigare kommenterade Eva Wendel Rosberg, som varit regeringens särskilda utredare i frågan om att se över hur man ska hantera sådant altruistiskt surrogatmödraskap, frågan i SVT.

– Det viktigaste skälet till att vi inte vill tillåta surrogatmödraskap i Sverige är risken för att kvinnor utsätts för påtryckningar att bli surrogatmödrar. Det är ett stort åtagande och det innebär risker att genomgå en graviditet och en förlossning. Vi tror att även med en ordentlig prövning och ett starkt stöd till kvinnor så kan det aldrig uteslutas att det har föregåtts av ett tvång, sa Eva Wendel Rosberg då.


Läs också: Nu förbjuds mikroplaster i skönhetsprodukter

Ytterligare en anledning bakom ställningstagandet är att det i Sverige finns en regel som fastslår att den kvinna som bär och föder ett barn också blir dess rättsliga mor. Eva Wendel Rosberg menar att det blir svårt när man ska värna surrogatmödras rätt till sin kropp – att exempelvis göra abort eller behålla barnet – ifall det är ett annat pars genetiska barn.

– Det klart att det kan bli väldigt tragiskt för dem, säger Eva.

Regeringen vill också motverka kommersiella surrogatmödraskap även om de sker i utlandet eftersom det närmar sig frågan om människohandel. De säger dock att det i praktiken kan bli svårt att stoppa.

I och med förslaget kommer vissa personer som exempelvis inte kan få barn själva eller är för gamla för att adoptera behöva avstå från barn helt. Dock ser man över möjligheterna att kunna frysa ägg i tio år i stället för fem, något som kan hjälpa vissa.

– Vi inser att det är smärtsamt för många människor att inte kunna få barn och att det kan innebära en sänkt levnadskvalitet men det är ingen mänsklig rättighet att till varje pris få bli förälder till ett barn.

Läs också: 12 trendiga sittpuffar i sammet – från budget till lyx


Fakta: Surrogatmödraskap

– Surrogatmoderskap, eller värdmoderskap som det ibland kallas, går ut på att en kvinna blir gravid med avsikt att lämna bort barnet.

– Det finns kommersiella varianter av surrogatmoderskap där kvinnan får betalt för handlingen.

– Får kvinnan inte betalt kallas det altruistiskt surrogatmoderskap.

– Surrogatmoderskap är inte tillåtet inom svensk hälso- och sjukvård.

– Det är dock inte olagligt att åka utomlands och genomföra ett surrogatarrangemang om det är tillåtet i det landet.

Källa: SVT

Foto: IBL/Shutterstock