mjölk

Därför kan mjölkdrickare dö i förtid

På 1980- och 1990-talet inleddes en omfattande hälsostudie pi Uppsala. I enkäter fick 61 000 kvinnor och 45 000 män i medelåldern fylla i hur mycket de åt och drack av olika livsmedel, däribland mjölk.

Nu har en uppföljande studie genomförts, vilken visar att drygt en fjärdedel av kvinnorna har avlidit, och 17 000 fått någon form av benfraktur.

Forskare har jämfört personernas mjölkkonsumtion med dödsfallen, och har hittat ett samband mellan ett högt intag av mjölk och död i förtid. Uppskattningsvis tyder studien på att varje glas mjölk en kvinna dricker ökar risken att förkorta livet med 15 procent.

Man har även tagit blodprov på samtliga medverkande i studien, och de som drack mjölk hade höjda halter av ämnen som orsakar inflammationer och oxidativ stress.

Samtidigt understryker forskarna att de som ätit mycket ost och yoghurt inte haft dessa förhöjda halter eller risker.

Här hittar du hela studien.