Domen: Abortvägrande barnmorskan förlorar – det här har hänt

Efter flera år av tvister mellan Ellinor Grimmark och Region Jönköping har domen kommit – hon har inte diskriminerats. Baaam sammanfattar vad som faktiskt har hänt i fallet med den abortvägrande barnmorskan.

Läs mer: Barnmorskan Ulricas starka uppmaning: ”Vi dömer ingen kvinna som gör abort”

I dag kom domen i Arbetsdomstolen i tvisten mellan den abortvägrande barnmorskan Ellinor Grimmark och Region Jönköping. Barnmorskan förlorar fallet, skriver Aftonbladet. Det är är den sista svenska juridiska instansen, men det går att driva fallet vidare till Europadomstolen.


Ellinor Grimmark erbjöds ett jobb inom förlossningsvården i Region Jönköping. Efter att det framkommit att hon vägrade utföra aborter på grund av sin kristna tro fick hon inte jobbet och 2014 anmälde Ellinor Region Jönköping till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Hon menar att hon har rätt till samvetsfrihet enligt Europakonventionens resolution 1763. Men resolutionen är inte bindande och Sveriges riksdag har tagit avstånd från den.

Samvetsfrihet innebär att man har frihet att följa sin religiösa eller moraliska övertygelse i handling eller med ord. Ellinor hävdar att hon diskriminerats och kränkts på grund av sin kristna tro när hon inte fått jobbet som barnmorska. I april 2014 beslutade DO att Ellinor inte utsatts för diskriminering.


Eftersom barnmorskan nekats jobb på Region Jönköpings läns tre sjukhus stämde hon länet och krävde 80.000 kronor i skadestånd och 180.000 kronor i diskrimineringsersättning. Hon förlorade i tingsrätten och dömdes att betala rättegångskostnader på närmare en miljon kronor men anmälde ärendet vidare till Arbetsdomstolen.

Fallet har fått stor uppmärksamhet i medier och Sveriges Radio avslöjade i januari att fallet är en del i en internationell kampanj som bland annat syftar till att påverka aborträtten i Europa. Bakom kampanjen står den kristna lobbyorganisationen Alliance Defending Freedom.

I dag jobbar Ellinor Grimmark som barnmorska i Norge där det är tillåtet att inte utföra aborter på grund av sin tro.

Foto: Fredrik Persson/TT, IBL