Du kan sluta ducka Radiotjänst – uppgifter säger att tv-licensen skrotas

Du kan sluta ducka Radiotjänst – uppgifter säger att tv-licensen skrotas

Har du i panik sagt ”nej” när Radiotjänst frågat om du har en tv? Fastän du i detta nu tittar på Nyhetsmorgon? Då kan detta vara en nyhet för dig.

Vi är många som alltid är beredda att kasta en filt över tvn när det ringer på dörren. Vi är nog också många som sagt ”nej, jag har ingen tv” i luren samtidigt som Paradise Hotell rullar i bakgrunden. Och vi är i gott sällskap för enligt Aftonbladet har hela 99 000 personer undvikit att betala tv-avgift. Men det kan vara slut med det snart.


Jan Scherman, f.d. Vd för Tv4 och tidigare tv-chef på Aftonbladet, skriver i branschtidningen Resumé att public service-kommittén har enats om en ny skattelösning istället. Skatten ska vara obligatorisk för alla som fyllt 18 år och tjänar över en viss inkomstnivå.

I dag ligger tv-avgiften på 2 340 kronor per år men i och med det nya skattesystemet, som enligt Resumé bekräftas av flera anonyma källor, ska taket i stället hamna på max 1 300 kronor per person och år.

”Det betyder att för ett så kallat Medel-Svensson-hushåll med förvärvsarbetande och två minderåriga barn blir kostnaden i stort sett neutral mot den bedömda licensen för SVT, SR och UR. 70 procent av dem som ska betala den nya skatten kommer att betala denna max-avgift på ca 1300 kronor om året. 20 procent kommer att få en reducerad avgift, och omkring 10 procent slipper skatten helt”, skriver Jan Scherman.

Det kan helt enkelt bli billigare för vissa – men för de allra flesta kommer detta inte att påverka kostnaderna något nämnvärt.


Alla politiska partier uppges vara för det nya finansieringssystemet, som kan komma att införas redan den 1 januari 2019. I Resumés text tas det upp att Radiotjänst i Kiruna, som sedan 1989 ansvarat för radio- och tv-avgiften, i och med detta blir överflödiga. Detta är dock inget som Radiotjänst själva har informerats om.

– Vi har inte sett något förslag. Många är oroliga. Men det går inte att ta ut något i förskott, säger Radiotjänst vd Carl-Gustav Johansson, till Expressen.


Problemet med dagens system har varit att så få betalat avgiften. Men ett skattefinansierat förslag har tidigare kritiserats då det uppges finnas risk för att den politiska majoriteten i riksdagen vill styra innehållet i SVT och SR. Den oron delar inte en källa som Expressen har pratat med.

– Det positiva är att man får en garanti för inkomsterna till public service. Det kommer också att utformas på ett sätt som gör att det inte kan förändras om vi får en ny regering, säger hen.

För att förhindra detta ska, enligt Resumé, ingen från regeringen, departementen eller riksdagen kunna rekryteras till någon av public service-bolagens styrelser.


Public service-kommittén ska den 16 oktober lämna sitt förslag om en ny skattefinansiering till kulturminister Alice Bah Kuhnke.