eu-lag kan ge skärpta straff för våld i nära relation

Ny gemensam EU-lag kan ge skärpta straff för våld i nära relation

Under pandemiåret har mäns våld mot kvinnor ökat i många EU-länder. Nu vill Europaparlamentet lägga fram ett lagstiftningsförslag om att mäns våld mot kvinnor ska vara ett särskilt brott på EU-nivå.
De största framstegen för feminismen de senaste 20 åren
2:30

Efter reklamen: De största framstegen för feminismen de senaste 20 åren

(2:30)

Slå på ljud

Omkring 3 500 EU-medborgare dör varje år efter att ha utsatts för våld i hemmet, enligt kriminalstatistik från Eurostat. De allra flesta är kvinnor och ungefär var tredje kvinna som bor i EU har någon gång utsatts för fysiskt eller sexuellt våld eller trakasserier.

Medlemsländer i EU har dessutom kunnat se en ökning av mäns våld mot kvinnor under pandemiåret. I Sverige visar BRÅ:s statistik visar att antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor ökade med fyra procent första halvåret 2020 jämfört med året innan. Även Trygghetsberedningens rapport om brottslighet under covid-19 visar på en ökning av anmälningar om våld i hemmet.

På grund av den breda ökningen arbetar just nu EU med att ta fram en gemensam lagstiftning för könsbaserade brott i hela EU. Lagen skulle innebära att våldet kriminaliseras i alla länder på samma sätt och tros komma på plats som tidigast under våren 2022.

Även ökat i Sverige

Straffskärpningar är även på gång i Sverige. I juli lade regeringen fram en proposition som ska stärka skyddet mot våld och andra kränkningar i nära relationer. Lagändringarna föreslås träda i kraft i januari 2022.

– Våld och andra kränkningar i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem. Därför är en av regeringens huvudprioriteringar att motverka mäns våld mot kvinnor. Den proposition som regeringen beslutat innebär en rad straffskärpningar för att återspegla den här brottslighetens allvar. Tillsammans med regeringens åtgärdspaket på området vidtar vi åtgärder för att förebygga våldet, ge ett starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn, samt bekämpa den här typen av brott, skriver migrationsminister Morgan Johansson i en skriftlig kommentar till GP.

Förslaget innebär att minimistraffet för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning höjs från fängelse i nio månader till fängelse i ett år.

Även straffet för överträdelser vid kontaktförbud ska skärpas och det föreslås att de som får ett kontaktförbud utfärdat emot sig även ska kunna övervakas med fotboja.

Foto: TT

Källa: GP, Jämställdsmyndigheten

Relaterade artiklar
Statement Festival delar ut stipendium på 100 000 kronor till feministiskt byggläger
Situationen i Afghanistan: Så påverkas kvinnorna