EU-val 2019

Fakta, frågor och svar om EU-valet

Här är allt du behöver veta inför EU-valet 2019.

Vad är EU-valet?

EU-valet är en omröstning om vilka representanter från de svenska partierna som kommer att sitta i Europaparlamentet under mandatperioden 2019-2024. I nuläget har Sverige 20 av de 751 platser som finns i Europaparlamentet. När Brexit är klart kommer Sveriges mandat utökas till 21.

När är EU-valet?

Valet till Europaparlamentet sker var femte år i alla EU-länder. I Sverige är det söndagen den 26 maj, vallokalerna öppnar 08:00 och stänger 21:00.

Vem får rösta i EU-valet?

Du har rösträtt om du är:

– 18 år senast på valdagen,

– svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller

– är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast den 26 april.

Om du är folkbokförd eller bosatt i ett annat EU-land eller har dubbla medborgarskap kan du läsa mer om din rösträtt på Valmyndighetens hemsida.

När får man sitt röstkort?

Mellan den 2-8 maj. Senast 8 maj ska alla som har rösträtt i EU-valet ha fått sitt röstkort. Du behöver röstkortet för att förtidsrösta, men det är inget krav om du röstar i en vallokal.

Var kan man rösta?

På ditt röstkort står det vilken vallokal du kan rösta i på valdagen. Glöm inte legitimation eller pass! Har du ingen id-handling kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personen ha en giltig id-handling.

Vilka kan man rösta på?

Du kan välja att personrösta på en kandidat eller rösta på bara partiet. Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för kandidatens namn på en namnvalsedel. Om namnvalsedlar saknas går det att använda en blank valsedel, vilket är nytt för i år!

När syns valresultatet?

Både det preliminära och det slutgiltiga resultatet kommer gå att se på www.val.se.


Viktiga datum

26 april – Beslut om vem som får rösta, utifrån Skatteverkets folkbokföringsuppgifter
2 maj (och framåt) – Rösta utomlands på myndigheter (röstmottagningen kan starta vid olika tider beroende på land)
8 maj – Förtidsröstningen börjar, i utvalda lokaler i Sverige
23-26 maj – Europaparlamentsval i alla medlemsländer
26 maj – EU-val i Sverige, kommunerna genomför en preliminär rösträkning efter avslutad röstning
27 maj – Rösterna räknas av Länsstyrelsen och nyvalda ledamöter bildar politiska grupper i Europaparlamentet
Veckan efter valet – Valresultatet fastställs av Valmyndigheten, ledamöter och ersättare utses
2 juli – Den nya mandatperioden börjar och inleds med att Europaparlamentets nyvalda ledamöter sammanträder i Strasbourg, Frankrike

Källor: RiksdagenValmyndigheten

Foto: TT