Två är bättre än en – 9 fakta du inte visste om tvillingar

Visste du att tvillingar har bättre betyg, kan vara varandras spegelbild och ibland ha olika pappor? Baaam har sammanställt allt du inte visste att du ville veta om tvillingar.

Läs mer: Så får du en sundare relation till mobilen – 4 tips från psykologen

Tvillingar klarar sig bättre i skolan

En studie vid Karolinska Institutet och Stockholms Universitet visar att tvillingar har bättre betyg när de går ut nionde klass och skaffar sig oftare en universitetsutbildning – detta trots att de inte är intelligentare än andra barn. Skillnaderna mellan tvillingar och andra människor upphör dock när de kommer ut i arbetslivet.

– Det är inte svårt att tänka att det är en fördel att vara två när man ska studera. Men i arbetslivet har man sällan sin tvilling att hålla i handen om man ska göra karriär på arbetsplatsen, säger Anders Hjern, barnläkare och professor, till SVT.

Färre brott och missbrukare bland tvillingar

I samma studie fann man att tvillingar löper mindre risk att dömas för brott eller hamna i missbruk. Risken att dömas för ett brott är bland tvillingar 18 procent lägre jämfört med resten av befolkningen, 21 procent lägre för våldsbrott. Risken att dömas för vård för narkotikamissbruk är 21 procent lägre. Anders Hjern tror att den mindre andelen domar för brott bland tvillingar kan ha att göra med den sociala träning man får som tvilling och att det kan leda till en mer empatisk inställning. När det gäller missbruk tror han att en tvilling kan fungera som en social kontroll och stödperson.


Tvillingar föder färre barn

Statistik från SCB visar att tvillingar har en lägre fruktsamhet jämfört med ensamfödda. Bland kvinnor födda 1950‑1965 var knappt 13 procent av de ensamfödda barnlösa. För tvillingar var drygt 15 procent barnlösa. 2010 hade tvillingar ett summerat frukt­sam­het­stal (ett mått på hur många barn som föds i förhållande till antal kvinnor i fertil ålder) på 1,77 barn per kvinna. Motsvarande tal för ensam­­födda var 1,94 barn per kvinna. Tvillingar får även barn senare i livet än andra i befolkningen.

Tvillingar kan ha olika pappor

Det är möjligt för tvåäggstvillingar att ha olika pappor. Det kräver att två ägg frigörs i samband med ägglossningen och att kvinnan under de 2-4 dagarna som ägglossningen pågår har sex med två eller fler män. På så sätt kan äggen befruktas av spermier från två olika män – och barnen får två olika pappor.


Att föda tvillingar kan vara ärftligt

Att få tvåäggstvillingar är till viss del ärftligt då en del kvinnor är benägna att släppa två ägg vid ägglossning. Den här genen kan gå i arv genom generationer. Att tvillingfödslar hoppar över en generation är dock en myt. Myten kan ha uppstått då män kan ärva genen från sin mamma, men eftersom de inte själva får ägglossning så påverkas de inte av genen. Däremot kan de föra vidare genen till en dotter, som i sin tur kan få tvillingar. Generellt har dock alla större chans att föda tvåäggstvillingar när kvinnan är över 30 eftersom benägenheten att två ägg lossnar vid ägglossningen ökar när man blir äldre. Enäggstvillingar är vad man vet inte ärftligt utan sker slumpmässigt.

Missa inte! 8 tips för högkänsliga – så går du från kaos till harmoni

En del enäggstvillingar är varandras spegelbilder

En del enäggstvillingar liknar varandra så som två kopior, andra är varandras spegelbilder. Det innebär att en kan vara högerhänt, den andra vänsterhänt. De kan har hårvirvlar åt olika håll och födelsemärken på motsatta sidor. Varför en del tvillingar blir varandras spegelbilder är inte helt känt. En teori är att tvillingar utvecklar dessa motsatta drag när delningen av ägget sker sent i graviditeten, över en vecka efter befruktningen.


Tvillingar hittar på ett eget språk

Ibland hittar tvillingar på ett eget språk som småbarn. Ibland förstår inga utomstående vad de säger, inte ens föräldrarna. En holländsk studie visar att 40 procent av alla tvillingar skapar och använder ett eget språk. Oftast försvinner dock det egna språket när barnen blir äldre.

Siamesiska tvillingar kan dela sinnesintryck

Ett reportage i The New York Times från 2011 beskriver hur två 4-åriga siamesiska tvillingar delar sinnesintryck och känslor. Tvillingarna är sammavuxna i huvudena och har en gemensam hjärna. När den ena flickan dricker så känner den andra det. När en flicka blir stucken i fingret gråter den andra av smärta. Fallet är extremt ovanligt men visar att det faktiskt är möjligt att dela sinnesintryck, känslor och kanske även medvetande.

Läs mer: Sannas video visar girl power från filmvärlden – och vilka som run the world

Du vet inte alltid om du är enäggs- eller tvåäggstvilling

Det kan vara svårt att veta säkert om du är enäggs- eller tvåäggstvilling. Det kan synas vid en tidig ultraljudsundersökning eller vid förlossningen men är inte alltid lätt att avgöra. Alla enäggstvillingar ser inte identiska ut och tvåäggstvillingar kan, likt vanliga syskon, vara mycket lika varandra. Ibland kan bara ett DNA-test säga med säkerhet vilken typ av tvilling man är. Är personerna av olika biologiska kön är det dock alltid tvåäggstvillingar.

Foto: Walt Disney Pictures