Här är tre punkter ur vårbudgeten som kan påverka dig

Här är tre punkter ur vårbudgeten som kan påverka dig

I dag presenterade regeringen sin vårbudget. Här är tre saker ur den som kan komma att påverka dig.

I dag lade Socialdemokraterna och Miljöpartiet fram vad som är det första resultatet av deras budget- och regeringssamarbete med Centerpartiet och Liberalerna. Närmare bestämt vårändringsbudgeten.

Mycket av den är känt sedan tidigare eftersom det gjordes upp om den i höstens stökiga regeringsförhandlingar. Och just eftersom det var turbulent efter höstens val kunde Moderaterna och Kristdemokraterna få igenom en höstbudget med stöd av Sverigedemokraterna, vilket har gjort att den nuvarande regeringen har behövt regera på en högerbudget. Det kommer inte kunna ändras förrän det blir en ny budgetomröstning i höst – men i denna vårändringsbudget har man lagt krut på att återställa en del av de besluten.

Baaam har skannat igenom budgeten och funnit tre punkter ur den som kan komma att påverka just dig.


Skatten på flygresor behålls – 785 miljoner kronor

I budgetpropositionen för 2018 föreslog regeringen att man skulle införa en skatt på flygresor för att på så sätt försöka minska flygets klimatpåverkan. Detta ska träda i kraft den 1 juli 2019. Detta gick M och KD ut för att stoppa i sin budget, men nu tar man alltså tillbaka skatten igen.

”Flygets klimatpåverkan ska minska. Regeringen anser att det är rimligt att flyget även fortsatt står för åtminstone en del av sina klimatkostnader. Flygskatten bör därför behållas (…). En hög inblandning av hållbart förnybart bränsle ska ges ekonomiska incitament. Sverige ska ta ledartröjan för att omförhandla de internationella avtal och konventioner som i dag sätter stopp för en skatt på flygbränsle som kan ersätta dagens skatt på flygresor”, skriver regeringen i budgeten.

Stöd till kvinnojourer och för att motverka våld i nära relationer – 90 miljoner kronor

Regeringen har som uttalat mål att jämställdhetspolitiken de driver ska få mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Därför avsätts 45 miljoner kronor extra i vårbudgeten för att bekämpa våld i nära relationer. Pengarna ska bland annat gå till att stärka stödet för våldsutsatta och hjälpa eventuella barn. Dessutom ska Nationellt centrum för kvinnofrid, som jobbar med att sprida kunskap om ämnet, få tio miljoner kronor extra.

– Vi vet att var fjärde kvinna någon gång i livet kommer att utsättas för våld i nära relationer, så det här är ett oerhört allvarligt problem. Därför är det jätteviktigt att satsa på detta, sa jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, till Sveriges Radio tidigare.

Nattåg till Europa – 50 miljoner kronor

Den senaste tiden har allt fler insett att vårt sätt att leva och resa är ohållbart. Särskilt starkt har rörelsen #vistannarpåmarken som vill undvika flygresor och istället ta tåget till semestern. Det vill regeringen nu underlätta genom att se till att det går att resa kollektivt till kontintenten. Trafikverket ska därför ges i uppdrag att upphandla nattåg med dagliga avgångar till flera europeiska städer.

Läs mer:

Mäns våld mot kvinnor ökar – nu vill regeringen bekämpa det
Annahita Yazdi slutar shoppa och flyga 2019: ”Jag behövde göra något radikalt”

Foto: TT