Här slår hon hål på SD:s argument för sänkt abortgräns: ”Det är en myt”

Sverigedemokraternas riksdagsledamot Paula Bieler hävdar att utländska kvinnor gör abort i Sverige för att sortera bort flickor. Men RFSU:s förbundsordförande och Socialstyrelsens sakkunniga tillbakavisar bestämt att sådan statistik finns.

Intervju: Johanna Bladh och Nathalie Mark

Förra året gjordes 38 177 aborter i Sverige. 383 av dem skedde efter vecka 18 och då är det Socialstyrelsens rättsliga råd som fattar beslut om att bevilja aborten.

En av de som är ledamot i rådets abortnämnd är Socialstyrelsens sakkunniga Karin Gottvall.

– När vi fattar beslut gör vi en bedömning utifrån en helhetsbild som läkare, kuratorer och kvinnan anfört. Det är flera dokument som utgör

grunden till bedömningen om det finns synnerliga skäl för abortnämnden att bevilja abort. Läkaren på sjukhuset har då redan gjort en bedömning om livsduglighet och vi beviljar inga aborter efter vecka 18 om fostret anses vara livsdugligt – om det inte finns andra skäl såsom att kvinnans liv och hälsa hotas av graviditeten kan den avbrytas om man på sjukhuset gör den bedömningen, säger Karin till Baaam och fortsätter:

– Jag vill inte säga att det är lättvindigt att ta den här typen av beslut och många aborter efter vecka 18 är önskade graviditeter där fostret har en allvarlig missbildning/fosterskada.

Paula Bieler (SD): Svenska kvinnor ser abort som preventivmedel


Sedan 2009 är det även tillåtet för kvinnor från andra länder att göra abort i Sverige.

Paula Bieler, Sverigedemokraternas talesperson i jämställdhets-, integrations- och familjefrågor, har lagt en motion i Riksdagen om att sänka gränsen för abort från vecka 18 till vecka 12.

I en intervju med Baaam säger hon nu att Sveriges abortlagstiftning gör att kvinnor från länder med strängare abortlag kommer till Sverige för att göra abort. Delvis för att göra vad hon kallar ”könssorterande” aborter.

– Vi har sett kvinnor som sett könet på sina barn och sedan kan göra könssorterande aborter i Sverige för att vi har en senare veckogräns. Vi ska inte bidra till möjligheten att sortera bort flickor, vilket de facto sker, säger Paula Bieler till Baaam.

Men enligt RFSU:s förbundsordförande Kristina Ljungros stämmer det inte alls.

– Det finns inga belägg för att det skulle ske, det är en myt. Vi har fri aborträtt till vecka 18 och du behöver inte ange varför. Så det finns ingen statistik som stödjer detta, säger hon.

Hon får medhåll från Karin Gottvall på Socialstyrelsen.

– 2009, när lagen trädde i kraft, gjorde vi en kartläggning och det året var det 32 kvinnor som inte var skrivna i Sverige eller var asylsökande som gjorde abort i Sverige. Men sedan dess finns ingen specifik statistisk över utländska kvinnor utan dessa ingår i den allmänna statistikinsamlingen av aborter som Socialstyrelsen får från sjukhus och kliniker, säger Karin till Baaam. Dessutom kan det vara bra att veta att kvinnorna fick betala allting själva.

Är det möjligt att se anledningen till varför kvinnorna gjorde abort?

– Nej, det är det inte. Enligt lagen är det kvinnans privatsak varför hon vill avsluta en oönskad graviditet fram till vecka 18. Det finns därför ingen statistisk på skälen till abort eftersom det är inte är lagligt att be om det. Dessutom kan det vara bra att veta att kvinnorna fick betala allting själva.

Förra året kom en förordningsändring som ska göra det lättare att i framtiden att få in den typen av uppgifter. Men än har inte så många uppgifter kommit in till Socialstyrelsen och Karin tror att det kommer att ta ett par år innan uppgifter med bra kvalitet kan presenteras.
Läs mer: Hur stark är aborträtten i Sverige? Det här säger politikerna


Kristina Ljungros på RFSU menar därtill att Sverigedemokraternas förslag skulle vara en tillbakagång för kvinnors rättigheter.

– När det gäller kvinnors rättigheter verkar man benägen att backa tiden. Sverige har en av världens bästa abortlagstiftningar och det ska vi vara väldigt glada för. Det blir inte färre aborter för att man inskränker aborträtten. Istället blir de illegala och osäkra, säger Kristina Ljungros på RFSU.

Läs också: 100 kvinnor gör abort i Sverige varje dag – nu vill vi prata om det