Qatars flagga och kvinnor som blir diskriminerade och homosexuella som får fängelsestraff.

"Homoförbud" och 17 andra diskriminerande lagar i Qatar

Mellan den 27 september och sjätte oktober pågår friidrotts-VM i Doha, Qatar, något som har kritiserats då Qatar har en rad lagar och regler som inskränker hbtq-personers och kvinnors rättigheter. Här är några av de diskriminerande lagarna i landet.

Qatar är ett väldigt litet land, till ytan inte mycket större än Skåne. Men trots sin ringa storlek har landet fått chansen att vara värdnation för såväl friidrotts-VM 2019 som fotbolls-VM 2022. Valet av VM-värd har dock kritiserats då Qatar har undermåliga lagar när det kommer till mänskliga rättigheter.

I Qatar finns till exempel både dödsstraff och så kallat spöstraff i straffskalan, det senare är ett straff som går ut på kroppslig smärta och offentlig förnedring. Det är även förbjudet att vara homosexuell i Qatar. Kajsa Bergqvist, före detta höjdhoppare, är expertkommentator under friidrotts-VM och öppet bisexuell. Hon säger så här till SVT:s André Pops första dagen på plats:

– Jag har förstått att det kan innebära sju års fängelse om man ertappas med att vara homosexuell eller om man visar sympati för frågan. Bara att jag står här i Qatar och pratar med dig kan vara straffbart.

18 diskriminerande lagar och regler i Qatar

Förbud mot homosexualitet

Homosexualitet är förbjudet enligt lag och bestraffas enligt sharia. Påföljden för en samkönad sexuell relation är upp till sju års fängelse.

Kvinnliga klädregler

Även om klädeslagarna i Qatar officiellt sett har upphävts så finns det ännu strikta regler för hur kvinnor får och inte får klä sig.

Sex utanför äktenskapet

I Qatar är alla slags sexuella relationer utanför äktenskapet olagliga. Offentliga ömhetsbetygelser, även inom äktenskapet, kan uppfattas som provocerande och medföra rättsliga konsekvenser.

Det förekommer fall där kvinnor som blivit gravida utanför äktenskap har fängslats tillsammans med sina spädbarn.

Endast en man kan bli emir

Konstitutionen ger emiren den verkställande makten, stor kontroll över lagstiftningen samt visst inflytande över domstolarna. Endast en manlig medlem av familjen Al Thani kan utses till emir.

Våld mot kvinnor

Våldtäkt inom äktenskapet är inte straffbart i Qatar. Våld mot kvinnor i hemmet förekommer och är inte heller olagligt.

Svårare för kvinnor att skiljas

Det är enligt lag mycket svårt för en kvinna som vill skilja sig att få igenom sin önskan i domstol, medan det för män är väldigt enkelt. Kvinnor som blir lämnade av sina män hamnar ofta i ekonomiska svårigheter.

Stränga abortlagar

Abort tillåts endast av medicinska skäl och kräver båda makarnas samtycke samt godkännande av tre medicinska experter.

Kvinnors rätt till arv

Döttrar ärver hälften så mycket som söner. Muslimska kvinnor ärver sina makar, medan icke muslimska kvinnor kan ärva högst en tredjedel av makarna. Vid skilsmässa brukar vårdnaden av små barn tillfalla kvinnan men om barnen är äldre tilldöms männen automatiskt vårdnadsrätten.

Förbud mot kritiska organisationer

Även om den qatariska lagstiftningen tillåter bildandet av organisationer finns en rad rättsliga och praktiska hinder som kraftigt begränsar möjligheterna att bedriva dem. I princip alla organisationer måste till exempel godkännas av Social- och arbetsmarknadsdepartementet, och där avslås i regel en ansökan om den verkar politisk eller ”utgör ett hot mot landets intressen”.

Inga civilsamhällesorganisationer som arbetar med mänskliga rättigheter finns registrerade i landet.

Utländsk arbetskraft

  • Utländska arbetstagare behöver söka utresetillstånd hos sina arbetsgivare innan de tillåts lämna landet. Utländsk arbetskraft som avvikit från sin arbetsgivare riskerar att frihetsberövas och sedan deporteras till sina hemländer.
  • Utländska arbetstagare riskerar att deporteras om de anmäler arbetsgivaren för trakasserier eller orättvis behandling, vilket gör att många väljer att tiga om missförhållanden på arbetsplatsen.
  • Det förekommer även uppgifter om att hushållsarbetande kvinnor är särskilt utsatta för sexuella trakasserier och sexuellt våld. Rädslan att anmäla missförhållanden och riskera deportation gör att vissa istället väljer att rymma från sin arbetsgivare. Det förekommer fall då dessa kvinnor tvingats till prostitution.

Alkohol på offentlig plats

Det är olagligt att dricka alkohol, och att vara berusad på, allmän plats i Qatar – något att tänka på för den som funderar på att åka på fotbolls-VM och vill kunna ta en öl.

Kvinnor kan få reseförbud av män

Qatariska män kan, via domstolsbeslut, förhindra vuxna kvinnliga familjemedlemmar från att lämna landet. Under de senaste åren har det dock inte förekommit några kända uppgifter om att myndigheterna skulle ha hindrat kvinnor över 18 år att resa utomlands. För att barn ska få lämna landet krävs den manlige vårdnadshavarens tillstånd.

Pressfriheten

Enligt konstitutionen råder press- och yttrandefrihet i landet och officiell censur är avskaffad. Men lagstiftningen till trots kontrolleras medierna i landet alltjämt av regimen. Staten censurerar känsligt material och har lagstöd att konfiskera material från journalister som anses hota landets intressen.

De etablerade dagstidningarna som finns i landet, både arabisk- och engelskspråkiga, anses utöva självcensur gällande rapportering som berör kritik mot islam, emiren och hans familj eller landets inrikes- och utrikespolitik. Dagstidningarna är inte statsägda, men flera av ägarna är medlemmar av den styrande familjen eller har på annat sätt starka band till regimen.

Den kanske mest frispråkiga nättidningen, Doha News,  har flera gånger censurerats av regimen, bland annat efter en artikel som beskrev vardagen för homosexuella i Qatar.

Regimkritik och censur

Det är olagligt att uttala sig kritiskt mot emiren. Staten äger  dessutom den enda internetleverantören i landet, vilket innebär att internet till viss del reglerat och viss blockering av hemsidor förekommer. Censur tillämpas på webbplatser och på biofilmer, som antingen redigeras eller hindras från att visas i landet, när det kommer till politiskt, pornografiskt eller religiöst provokativt innehåll.

Religionsfriheten

Missionerande aktiviteter får inte bedrivas i Qatar. Straffrätten föreskriver fängelse i upp till tio år för personer som missionerar för andra religioner än islam.

Medborgarskap för kvinnor

Manliga qatariska medborgare som gifter sig med icke qatariska kvinnor kan ansöka om medborgarskap för sina fruar, men qatariska kvinnor kan inte ansöka om medborgarskap för sina utländska män. Medborgarskap i Qatar följer med pappan, inte mamman.

Tillåtet med barnaga

Det finns ingen lagstiftning som förbjuder barnaga i hemmet. Barnaga i skolan är däremot förbjuden enligt lag.

Barn kan straffas med fängelse

Minimiåldern för straffbarhet i Qatar är sju år, vilket strider mot barnkonventionen.

Källa: Regeringen, Equality Now, ILGA, Amnesty International

Läs mer:

Sugen på en egen #Micael60? Här är 5 icke-PK länder att åka till

9 bevis för att Brexit har utvecklats till en sen kväll på

Inget land i världen uppnår FN:s mål om jämställdhet

De kämpar för att homosexuella män ska få ge blod i Sverige