Parti för parti – så tycker politikerna om abort

Sveriges abortlag har i dag brett stöd bland riksdagspartierna – men det finns undantag. Baaam reder ut var politikerna egentligen står i frågan.

Läs mer: Johannas abort blev dokumentär: Vi måste prata om abort

Se Johanna Bladhs dokumentär om abort här.

I Sverige har vi haft samma abortlag sedan 1974. Lagen ger dig som är gravid rätt till fri abort till och med vecka 18. Det innebär att själv kan besluta om du vill avsluta graviditeten om det inte har gått mer än 18 graviditetetsveckor, oavsett anledning.

Så säger lagen. Men vad säger politikerna? Vi har med hjälp av pressekreterare och partiernas egna hemsidor och kollat var alla riksdagspartier står i frågan.

Socialdemokraterna

Ställer sig bakom dagens abortlag och ser rätten att bestämma över sin kropp, sexualitet och barnafödande som en central rättighet i en feministisk regering. De säger nej till samvetsfrihet och menar att personal inom svensk hälso- och sjukvård inte ska kunna vägra utföra aborter. Socialdemokraterna ser tillgång till säker abort som avgörande för att minska mödradödligheten i världen och i sitt valmanifest för EU-valet vill de inrätta ett europeiskt direktiv för att stå upp för aborträtten. De menar att Sveriges röst och resurser i abortfrågan behövs och gör skillnad i EU, FN och i världen.

Vänsterpartiet

Anser att rätten till abort handlar om varje kvinnas rätt att bestämma över sin kropp och hälsa och är en mänsklig rättighet. De ser aborträtten som en förutsättning för ett hållbart och jämställt samhälle. De motsätter sig varje inskränkning i aborträtten och menar att Sverige aktivt måste jobba för kvinnors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Vill att frågor i det här området ska prioriteras och har drivit frågan att tio procent av biståndsbudgeten ska öronmärkas för detta syfte.


Miljöpartiet

Partiet ser kvinnors rätt till sin egen kropp och rätten till fri abort som extremt viktig, särskilt i dagar då abortmotståndare försöker hitta nya vägar för att juridiskt utmana aborträtten. Det handlar om kvinnors grundläggande rätt och möjlighet att planera sin graviditet och bestämma över sin egen kropp. Partiets språkrör Isabella Lövin har tagit initiativ för att stärka arbetet med med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter internationellt. Partiet vill se över hur rätten för utländska kvinnors rätt att utföra abort i Sverige fungerar i praktiken och öppnar upp för att införa någon slags subvention.

Centerpartiet

Står bakom den svenska abortlagstiftningen och vill inte förändra den. Anser att abort ska tillåtas i alla EU:s medlemsländer och ser fria och säkra aborter som en mänsklig rättighet. Vill sträva efter att minska antalet aborter genom rådgivning och subventionerade preventivmedel och är emot samvetsfrihet. Sjukvårdspersonal ska inte ha rätt att vägra att utföra aborter.

Läs mer: 100 kvinnor gör abort i Sverige varje dag – nu vill vi prata om det


Moderaterna

Moderaterna anser att dagens abortlagstiftning är väl avvägd och värnar om kvinnors rätt till fri abort. I samband med abort har man rätt till stödsamtal med en kurator eller psykolog. Moderaterna menar att det är viktigt att den här delen av vården fungerar bra då abort av många upplevs som känsloladdat och ett stort ingrepp för alla inblandade.

Liberalerna

Vill behålla dagens abortlagstiftning och tycker att alla ska erbjudas kuratorsamtal både före och efter abort. Liberalerna vill minska antalet oönskade graviditeter genom bra sex- och samlevnadsundervisning, tillgängliga preventivmedel och ungdomsmottagningar. Anser att varje EU-land själva ska bestämma om sin abortlagstiftning, men att EU ska verka för rätten till fri abort. Liberalerna säger nej till samvetsklausuler, alltså att vårdpersonal ska kunna vägra att utföra aborter.

Ungdomsförbundet LUF Väst kom 2016 med ett kontroversiellt förslag om att införa juridisk abort. Det skulle innebära att en man har rätt att avsäga sig faderskapet fram till den 18:e graviditetsveckan.


Kristdemokraterna

Anser att kvinnor ska ha rätt att, i enlighet med lagstiftningen, fatta sitt eget beslut om abort under graviditetens första del. Den som vill göra abort ska erbjudas stödsamtal och få information om abort och de alternativ som finns. Vill att kommuner och landsting ska satsa mer på ungdomsmottagningar, subventionerade preventivmedel och elevhälsa som en stödjande och förebyggande verksamhet.

Tidigare har flera kristdemokrater velat att partiet ska arbeta mer aktivt för samvetsfrihet i vården. I slutändan sade partiet nej till kravet på införandet av en speciell samvetsklausul i lagstiftningen. Däremot ska partiet ”arbeta för samvetsfrihet inom vården i enlighet med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen”.

Sverigedemokraterna

Vill sänka gränsen för fri abort från vecka 18 till vecka 12. Sverigedemokraterna ser antalet aborter i Sverige som oroande högt och vill få till stånd en nationell handlingsplan för att minska aborttalen. Vill att man ser över de synnerliga skäl som krävs för abort senare i graviditeten och att kvinnor ska få ett utökat stöd till andra alternativ än abort.

Foto: IBL