Jo! Här är 15 anledningar till att du absolut ska kalla dig feminist

Jo! Här är 15 anledningar till att du absolut ska kalla dig feminist

Här är ytterligare 15 anledningar till att kalla dig feminist:

En feminist vill se jämställdhet mellan könen, anser att alla är lika mycket värda – och att alla bör behandlas lika och ha samma rättigheter och möjligheter.

Håller du med?För att feminismen har gjort din karriär möjlig
För mindre än hundra år sedan fick inte flickor gå i skolan för att lära sig ett yrke. När det ändrades fick kvinnor inte arbeta med vad de ville. De riskerade att få sparken om de blev gravida eller tvingades säga upp sig för att stanna hemma med barnen – det fanns varken dagis eller betald föräldraledighet. Tack vare alla som kämpat för kvinnors rättigheter har du nu alla de här möjligheterna som din mormorsmor inte hade.


För att feminismen gett dig rättigheter

Du som kvinna blir idag myndig och får rösta, så var det inte för mindre än hundra år sedan. Du har rätt att bestämma över din egen kropp, preventivmedel och abort är lagligt och det inte längre lagligt för män att misshandla eller våldta kvinnor inom äktenskapet. Även detta kan du tacka kvinnorättskämparna för.


För att lönerna idag är ojämställda

Men allt är ännu inte bra, till exempel tjänar kvinnor 12,5 procent mindre än män. Eller, om man räknar om det, jobbar en timme gratis varje dag. (Tack och hej, nu är klockan 16 så nu går jag hem! Eller inte…). Under ett arbetsliv kommer en genomsnittskvinna att tjäna 2 miljoner kronor mindre än en man.

Källor: 16:00-rörelsen, SCB:s rapport ”På tal om kvinnor och män 2016”


För att makten är ojämställd

Männen sitter på större delen av den politiska, religiösa, sociala och ekonomiska makten. Bland ordföranden i börsbolagens styrelser är bara fem procent kvinnor – 2012 hette fler av börsbolagens vd:ar Johan än som var kvinnor.

Källa: SCB:s rapport ”På tal om kvinnor och män 2016”


För att kvinnor tar större ansvar hemma

Ett genomsnittligt vardagsdygn ägnar du som kvinna en timme mer tid åt obetalt arbete än män. Kvinnor tar ut 74 procent av föräldrapenningen och 62 procent av dagarna hemma med sjukt barn. Eftersom det gör att många kvinnor inte orkar göra karriär på samma sätt som män eller går ner i tid och därför får lägre pensioner borde du åtminstone kräva extra pengar för det.

Källa:  SCB:s rapport ”På tal om kvinnor och män 2016”


För att kvinnor måste vara rädda

Mer än var fjärde kvinna i åldern 16 till 24 och 17 procent i åldern 25 till 44 känner oro för att utsättas för överfall eller misshandel. Detta jämfört med bara 5 respektive 7 procent av männen. Trenden är samma även i högre åldrar. Att behöva hitta strategier som att ha nycklarna i handen eller ringa en kompis för att våga gå ut – det är inte rimligt!

Källa: SCB:s rapport ”På tal om kvinnor och män 2016”


För att det är män som begår sexualbrott – mot kvinnor

En anledning till punkten ovan är detta: bara under 2017 anmäldes knappt 21 500 sexualbrott, i Sverige, och mörkertalet är stort. Av dessa var 7 230 fall våldtäkter vilket betyder att cirka 20 personer blir våldtagna varje dag. Dessutom handlade 1 330 brott om sexuellt tvång och utnyttjande och 10 800 om sexuellt ofredande.

Siffror över misstänkta för 2017 är inte släppta än, men 2016 var 98 procent av de misstänkta män, medan de som utsattes var till 96 procent kvinnor.

Hela 99 procent av de som misstänks för våldtäkt mot kvinnor är män – och 90 procent av de som misstänks för våldtäkt mot män – är män.

Källa: BRÅ (siffror för 2017) (siffror för 2016)


För att frågan ”vad hade du på dig då?” fortfarande ställs

Som tjej måste man anpassa sig och alltid vara på sin vakt. Skulle något ändå hända är risken är stor för att inte tas på allvar eller att man får höra att man får skylla sig själv. Ingen frågar hur mycket du flashade plånboken om du anmäler den stulen. Kvinnor borde få gå nakna på stan utan att någon tror att det betyder: ”varsågod att våldta mig”.


För att #metoo behövs

Under hösten har det blivit tydligt att mörkertalet för sexuella trakasserier är enormt. Trots att allt fler vågar anmäla är det fortfarande patriarkala strukturer som gör att vissa män tror att det är okej att utsätta kvinnor sexuella trakasserier i deras vardag.


För att dickpicks existerar
Nej tack, kvinnor vill inte se din kuk oombedda – och det säger något om samhället att män kan få för sig det.


För att det är män som begår flest våldsbrott

Hela 86 procent av de som misstänktes för olaga hot 2016 och 80 procent av de som misstänktes för misshandelsbrott var män. Det här menar feminister tar avstamp i maskulinitetsnormer som är skadliga för både kvinnor och män.

Källa: BRÅ


För att könsroller och könsnormer skadar alla

Vi förutsätts gilla vissa saker och bete oss på vissa sätt utifrån våra könsorgan. Dessa normer, våra socialt inlärda beteenden, får till exempel kvinnor att plocka upp mer hemma, men kommer också till uttryck i form av våldtäkts- och machokultur (”Ta det som en man”). En statlig utredning fann också att konstruktionen av pojkars manlighet är en anledning till att de halkar efter i skolan – eftersom att vara ”man” idag inte är synonymt med ”plugghäst”. Feminister vill riva ner alla skadliga könsnormer, för bägge könen.

Källa: SCB:s rapport ”På tal om kvinnor och män 2016”, Statens offentliga utredningar


För att ”som en tjej” är en förolämpning

Uttryck som ”Kasta som en tjej” eller ”Du är väl ingen tjej heller” visar tydligt att kvinnor nedvärderas i vårt samhälle. Fortfarande.


För att förlossningsvården inte är bra nog

Barn dör i Sverige till följd av platsbrist i förlossningsvården, kvinnor skadas och tvingas föda i bilar längs vägarna för att sjukhus läggs ner. Om män hade fött barn hade förlossningsvården sett väldigt annorlunda ut.


För att kvinnor inte mår bra

Av alla som drabbas av ätstörningar är 90 procent kvinnor, även en majoritet av alla som blir sjukskrivna på grund av utmattning är kvinnor.

Bubblare: Sexistisk reklam, utseendehets och krav (kvinnor bedöms utifrån utseende istället för prestation), att ”Vad är det för kön?” är första frågan till gravida kvinnor, myten att ”Kärlek börjar med bråk” – listan skulle kunna fortsätta. Summan är: vill du se ett samhälle där alla har samma möjligheter och rättigheter – kalla dig feminist.