Klart! Nu förbjuds sexistisk och rasistisk reklam i Stockholm

Det har varit på tapeten länge men nu står det klart att sexistisk och rasistisk reklam förbjuds i Stockholm.

Läs också: De gjorde svenska #metoo till en jordbävning – vi listar powerkvinnorna

För ett år sedan skrev vi om att ett förbud mot sexistisk och rasistisk reklam var på gång i Stockholm. Och i torsdags fattades till sist beslutet i Trafiknämnden i Stockholms stad.

– Som politiker känner jag att vi har ett extra ansvar för att invånarna ska känna sig trygga och inte utsätts för kränkande beteenden eller information. I synnerhet i ljuset av den debatt som varit de senaste veckorna, i samband med #metoo, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) till Resumé.


Beslutet gäller till att börja med reklam i utomhusmiljön och om Trafikkontoret tycker att en reklamkampanj bryter mot riktlinjerna måste reklamen att tas ned inom 24 timmar.

– Vi har ansvar ett antal utomhusytor som vi upplåter till reklam och ser också ett ansvar i att stadens invånare inte utsätts för reklambudskap de upplever som kränkande eller stötande, säger Daniel.

Senast i tisdags fick Lindex kritik för sin underklädeskampanj, bland andra av forskaren Nina Åkestam

– Det förvånade mig att de gjorde den här typen av kampanj nu, det hade inte förvånat mig för fem eller tio år sedan. Den här typen av reklam uppskattas inte och säljer inte. Jag trodde att medvetenheten om det hade nått längre, sa Nina Åkestam till Expressen då.

Så kommer förbudet att fungera

I Sverige är det den branschens självreglerande och fristånde organ Reklamombudsmannen (RO) som kontrollerar att ICC:s (Internationella handelskammaren) regler för könsdiskriminerande följs. De har vidareutvecklat ovanstående artikel och prövar könsdiskriminerande reklam utifrån tre kriterier.

1. Reklam som framställer kvinnor eller män som rena sexobjekt och som kan anses kränkande (objektifierande reklam).

2. Reklam som visar en stereotyp bild av könsrollerna och som därigenom framställer kvinnor eller män på ett nedvärderande sätt (schabloniserande reklam).

3. Reklam som på något annat nedvärderande sätt är uppenbart könsdiskriminerande för kvinnor eller män.

Tillägg:

Även reklam som framför rasistiska budskap måste motverkas och frågeställningar relaterade till denna målsättning ska kunna väckas inom ramen för dialog med branschen.

Källa: Resumé

Foto: TT